Grundläggande Cytostatikabehandling

posted in: Specifik | 0

Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.Hur bra har kursen uppfyllt dina förväntningar?12345Ingen åsiktHur mycket har kursen bidragit till att ge dig nya kunskaper i ämnet?12345Ingen åsiktVar … Läs Mer