Efterutbildningskurs för specialister – The small nine! 2019

posted in: Specifik | 0
  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.