Välkommen till Cancerakademin i norr

Cancerakademin bildades med bidrag från Cancerforskningsfonden Norrland och Lions Cancerforskningsfond i Norr. Akademien är lokaliserad i Umeå, även kallad björkarnas stad. Inom Cancerakademins regi erbjuder vi både regionala och nationella utbildningar i form av:

  • Föreläsningsserier
  • Symposier
  • Forskarutbildningskurser
  • ST-läkarkurser

 

Cancerforskningsfonden Norrland och Lions Cancerforskningsfond

ger årligen bidrag till forskning inom onkologi i norra Sverige. Förutom bidrag till dyr forskningsutrustning vill man genom bildandet av Cancerakademin ge doktorander, forskare, kliniker och övrig sjukvårdspersonal möjlighet att skaffa mera kunskap inom cancersjukdomarnas område. Vissa kurser och utbildningar riktar sig även till administrativ personal, politiker, media samt även patienter och deras närstående.