Välkommen till Cancerakademin i norr

Cancerakademin bildades med bidrag från Cancerforskningsfonden Norrland och Lions Cancerforskningsfond i Norr. Akademien är lokaliserad i Umeå, även kallad björkarnas stad. Inom Cancerakademins regi erbjuder vi både regionala och nationella utbildningar i form av:

  • Föreläsningsserier
  • Symposier
  • Forskarutbildningskurser
  • ST-läkarkurser
 

Ny lärobok om Cancersjukdomar

 

Den här läroboken har skrivits i samarbete med en lång rad medarbetare i svensk cancersjukvård. Författarna representerar olika ämnesområden, specialiteter, professioner och regioner och arbetar till vardags på såväl universitetssjukhus som regionsjukhus och länsdelssjukhus. Gemensamt för författarna är specialkunskap om sina ämnen och områden och ett engagemang för att förbättra svensk cancersjukvård. Redaktörerna framför ett stort tack till alla er som bidragit till en ny svensk lärobok om cancersjukdomar. Vår förhoppning är att innehållet bidrar till kunnande och kompetens hos framtida medarbetare i svensk cancersjukvård.

Boken ger en bred och uppdaterad bild av cancersjukdomar från riskfaktorer och molekylära förändringar till kirurgi, strålbehandling, medicinsk behandling, rehabilitering och principer för palliativ vård. Svenska experter inom cancerområdet beskriver epidemiologi, etiologi, tumörbiologi, ärftlighet samt principer för utredning, behandling och uppföljning av de olika cancersjukdomarna. Boken Cancersjukdomar rekommenderas till dig som studerar på läkarprogrammet, utbildar dig till specialistsjuksköterska eller möter cancerpatienter i en klinisk vardag.

Redaktörerna riktar ett särskilt tack till Cancerakademin i norr och Monica Sandström för professionellt administrativt stöd genom projektets olika faser.

Boken finns att köpa via Studentlitteratur – www.studentlitteratur.se

 

 

Cancerforskningsfonden Norrland och Lions Cancerforskningsfond

ger årligen bidrag till forskning inom onkologi i norra Sverige. Förutom bidrag till dyr forskningsutrustning vill man genom bildandet av Cancerakademin ge doktorander, forskare, kliniker och övrig sjukvårdspersonal möjlighet att skaffa mera kunskap inom cancersjukdomarnas område. Vissa kurser och utbildningar riktar sig även till administrativ personal, politiker, media samt även patienter och deras närstående.