Cancerakademin i norr

  • Cancerakademin tillhandahåller utbildning i form av föreläsningsserier, symposier och forskarutbildningskurser
  • Vårdpersonal ges möjlighet till kompetensutveckling och kunskap om nya effektiva behandlingsmetoder
  • Doktorander och forskare inom onkologi ges möjlighet att inhämta kunskap om nya metoder och rön för att främja en cancerforskning i frontlinjen

Styrelse

Ordförande:
Roger Henriksson

Ledamot:
Elisabeth Karlsson

Ledamot:
Jan-Petter Olsson

Ledamot:
Martin Enqvist


Styrgrupp

Ordförande: Professor Roger Henriksson
För Svensk Onkologisk Förening: Daria Glaessgen
För verksamhetscheferna onkologi: Elisabeth Karlsson
För forskning: Håkan Hedman
För Cancerforskningsfonden Norrland: Roger Henriksson
Verksamhetsansvarig: Monica Sandström


Fakturaadress

Cancerakademin i Norr
Norrlands universitetssjukhus
By 27, målpunkt QB
901 85 UMEÅ

Organisationsnummer: 802478-1398
Bankgiro: 564-2285

Webbmaster: Monica Sandström