ST-kurs – Maligna gliom hos vuxna 24-25 januari 2019 – Stockholm

ST-kurs – Maligna gliom hos vuxna 24-25 januari 2019 – Stockholm

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.