ST-kurs Kolorektal cancer – Lund 2019

ST-kurs Kolorektal cancer - Lund 2019

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.