Grundläggande Cytostatikabehandling 2019 (1)

Grundläggande Cytostatikabehandling 2019 (1)

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.