Svenskt Forum för Integrativ Cancervård 9-10 oktober 2019

kr

Artikelnr: 5054 Kategorier: ,

Description

Inbjudan till

Svenskt Forum för Integrativ Cancervård

9-10 oktober

Hotell Skeppsholmen,
Gröna gången 1

Stockholm

 

 

Anmälan till mötet är stängd!

Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland i samarbete med Cancerakademi Norr bjuder in till detta möte med syfte att öka kunskapen om pågående svensk och internationell forskning och praxis inom fältet komplementärmedicin/integrativ cancervård.

Mötet består av föreläsningar och modererade diskussioner (dag 1) samt workshops om patientrådgivning och komplementära metoder (dag 2).

Föreläsare inkluderar:

  • Gary Deng, M.D. Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA om användningen av naturpreparat bland cancerpatienter och patientrådgivning utifrån rådande evidens kring effekt och säkerhet.
  • Miek Jong, PhD. Mittuniversitetet om befintlig forskning kring sk. mind-body metoder såsom yoga och mindfulness vid cancersjukdomar.
  • Eran Ben-Arye, M.D. Unit of Complementary and Traditional Medicine, Department of Family Medicine, Haifa, Israel om kommunikation med patienter som använder komplementärmedicin.

OBS! Sista dag för anmälan är den 1 sept 2019 –  Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller!

Konferensavgift
Konferensen är kostnadsfri. Vid avbokning efter den 1 september uttas en avgift om 1.000 kr.
OBS! Anmälan är bindande.

Konferenskommitté 
Roger Henriksson, professor, överläkare, Umeå universitet

Lena Sharp, specialistsjuksköterska, Med Dr, verksamhetsutvecklare/enhetschef, RCC Stockholm/Gotland

Jenny-Ann Danell, docent i sociologi, Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Johanna Hök Nordberg, leg. apotekare, PhD, processledare Integrativ cancervård RCC Sthlm/Gotland, Karolinska Institutet, Inst NVS, Sek f omvårdnad, Forskargruppen Integrativ vård

Kathrin Wode, onkolog, processledare Integrativ cancervård RCC Sthlm/Gotland

Monica Sandström, verksamhetsansvarig, Cancerakademi Norr

 

 

Skriv ut
Preliminärt program
October 9 Språk - engelska
09.00 Welcome
09.20 Introduction
09.30 Bibliometric study of integrative oncolgy Jenny-Ann Danell
09.50 Break  
10.20 Recent developments in integrative cancer care in Sweden K Wode/J Hök Nordberg
11.20 Use of natural products among cancer patients: current state of evidence on effectiveness and safety Gary Deng
12.20 Lunch  
13.50 Use of mind-body methods among cancer patients: current state of evidence Miek Jong
14.50 Break  
15.15 Communication with cancer patients using complementary medicine Eran Ben-Arye
16.15 – 17.00 Panel discussion  
18.30 Dinner
  October 10 Språk - svenska
09.00 Natural product regulation in Sweden with hands-on demonstrations K Wode/J Hök Nordberg
10.00 Break
10.20 Group discussion of patient case
11.45 Lunch
13.20 Demonstration of patient-provider dialogue (with a professional actor)
14.00 Break
14.30 Group discussion of patient case
15.45 – 16.15 Closing remarks
 

Skriv ut