Svenskt Forum för Integrativ Cancervård 13 – 14 oktober 2021

Artikelnr: 6896 Kategori:

Description

Inbjudan till

Svenskt Forum för Integrativ Cancervård

13 – 14 oktober

Hotell Skeppsholmen
Gröna gången 1

Stockholm

Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland i samarbete med Cancerakademi Norr bjuder in till detta möte med syfte att öka kunskapen om pågående svensk och internationell forskning och praxis inom fältet komplementärmedicin/integrativ cancervård.

Ytterligare information kommer inom kort!

Med vänliga hälsningar

Konferenskommittén 
Roger Henriksson, professor, överläkare, Umeå universitet

Lena Sharp, specialistsjuksköterska, Med Dr, verksamhetsutvecklare/enhetschef, RCC Stockholm/Gotland

Jenny-Ann Danell, docent i sociologi, Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Johanna Hök Nordberg, leg. apotekare, PhD, processledare Integrativ cancervård RCC Sthlm/Gotland, Karolinska Institutet, Inst NVS, Sek f omvårdnad, Forskargruppen Integrativ vård

Kathrin Wode, onkolog, processledare Integrativ cancervård RCC Sthlm/Gotland

Monica Sandström, verksamhetsansvarig, Cancerakademi Norr

Skriv ut