Svenska specialistkursen i palliativ medicin 2018-2019 – C-kurs i pall med nr 2 – 2019

7950 kr

Artikelnr: 4382 Kategorier: ,

Description

Kursen är fullbokad och anmälan stängd!

 

C-kurs i pall med nr 2 (2018-2019)

Svenska specialistkursen i palliativ medicin 2018–2019

På uppdrag av Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM) har en arbetsgrupp med representanter från fem universitetsorter skapat en svensk specialistkurs i palliativ medicin. Den består av fyra delkurser, moduler, som tillsammans motsvarar kraven på kurs under c-målen i Socialstyrelsens målbeskrivning för palliativ medicin.

Kursen är inte statligt finansierad utan bygger på deltagaravgifter. Den första kursomgången om fyra moduler startade hösten 2017 och avslutas i oktober 2018. Nästa kurs startar i oktober 2018 och avslutas hösten 2019. Intresset för att gå kursen har varit stort.

Nytt inför kursen 2018–2019 är att man kan anmäla sig till hela kursen på en gång, det vill säga alla fyra modulerna. För denna centrala antagning reserveras 20 platser på modul 1, 2 och 4. Modul 3 har ca 12 platser, men modulen ges två gånger nära varandra. Nytt är också att 10 platser på respektive modul 1, 2 och 4 reserveras för i första hand deltagare som vill gå enstaka modul. Det kan till exempel vara deltagare som redan klarat av någon eller flera moduler under tidigare kursomgång, men alltså inte kunnat gå klart hela kursen. Även när man vill gå enstaka modul anmäler man sig till den centrala administratören som också håller i och bjuder in från reservlistan. Examination av respektive modul sker lokalt.

OBS! Läs noga om prioriterings- och anmälningsregler, tider etc. se här.

All anmälan sker via e-post till kursadministratör Helena Kraft på Stockholms sjukhem: helena.kraft@stockholmssjukhem.se. För komplett anmälan krävs att man uppger och bifogar: Namn, arbetsplats, fakturaadress, önskad kursform (hela kursen eller enstaka modul – ange modul), eventuell specialkost och önskad prioriteringsgrupp (bifoga dokumentation, t.ex. utbildningsprogram, var god se anmälningsreglerna).
Vid komplett anmälan och efter prioritering erhåller deltagare kursplats om anmälningsavgiften är betald och fakturaadress har lämnats.
Välkommen med din anmälan!

Plan för den andra omgången av Svenska specialistkursen i palliativ medicin 2018-2019:

Modul 1: Stockholm (Stockholms Sjukhem)
15–18 oktober 2018 (sista anmälningsdag 17 juli)
Delmål: c1, c3-c5
Ansvariga: Staffan Lundström, Per Fürst, mail: staffan.lundstrom@stockholmssjukhem.se
 per.furst@stockholmssjukhem.se

Modul 2: Umeå (Umeå Universitetssjukhus)
4–8 februari 2019
Delmål: c2, c4, c5, c6, c 12
Ansvarig: Bertil Axelsson, mail: bertil.axelsson@regionjh.se

Modul 3: Lund
Våren 2019
Delmål: c7, c9, c10
Ansvarig: Carl Johan Fürst, mail: carl_johan.furst@med.lu.se

Modul 4: Linköping
Hösten 2019
Delmål: c3, c5, c6, c8, c10, c11, c13
Ansvariga: Åsa Dahlström Johansson, Marit Karlsson, mail: asa.dahlstrom.johansson@vgregion.se
marit.karlsson@liu.se

Kurskostnad: Kostnaden för en fyradagarskurs uppskattas till cirka 7500 kr exkl. moms per deltagare men kommer att variera mellan kursorterna. I avgiften inkluderas fika, lunch, en kursmiddag och kursdokumentation. Fakturering sker sedan från respektive modul.
Vid återbud senare än 3 veckor före kursstart utgår en administrativ avgift om 1000 kr.

Skriv ut

Schema C-kurs i palliativ medicin, Umeå (delmål c2, c4, c5)

Tidpunkt: 4-8 februari, 2019

Plats: Umeå universitetssjukhus

Kursansvarig: Bertil Axelsson

Kursadministration: Monica Sandström, Cancerakademin, Umeå

 

 

Måndag 4 febr

Tisdag 5 febr

Onsdag 6 febr

Torsdag 7 febr

Fredag 8 febr

8.15 - 9.50

 9.30-10.00 Välkommen, intro

 

B Axelsson

Onkologisk palliation

 

M Sandström

KOL

H Ångström

njursvikt, leversvikt

B Axelsson

 

Medicinsk brytpunktsbedömning

B Axelsson

 

Hur beräkna behovet av palliativ vård?

Gruppövningar

B Axelsson

H Ångström

10.10 - 11.45

Cancersjd - biologi, patofysiologi

S Bergström

Mer diskussion om palliativa onkologiska fall

demens, ALS

 

B Axelsson

Kirurgisk palliation

B Axelsson

Palliativ forskning

Kvalitetsregister

B Axelsson

 Lunch

 

 

 

 

 

13.00 - 14.35

Cancersjd - terapier och förlopp

S Bergström

Icke-maligna sjd (hjärtsvikt) biologi, patofysiologi, terapier och förlopp

Krister Lindmark

Henrik Ångström

Prognosticering

 

B Axelsson

H Ångström

Mat och näring i palliativ vård

 

 Charlotte Svalander

Några egna projekt

Lokaler bokade 13-15

GråstenenFlintan, Täljstenen

14.55 - 16.30

 Onkologiska falldiskussioner
Lokaler bokade 14-17

GråstenFlintanTäljstenen

 

Falldiskussioner om hjärtsvikt

Falldiskussioner icke-maligna sjukdomar

Lokaler?

EXAMINATION

 

Utvärdering/avslutning

Senast 16.00

 

Att läsa innan: Ett antal reviewartiklar i PDF-format som berör kursens ämnen.

Lärare:

Bertil Axelsson, professor palliativ medicin, Östersund

Stefan Bergström, docent, onkolog, Gävle

Krister Lindmark, docent, kardiolog, Norrlands universitetssjukhus

Maria Sandström, med dr, onkolog, Norrlands universitetssjukhus

Charlotta Svalander, dietist, Region Skåne

Henrik Ångström, palliativmedicinare, Palliativ medicin, Västerbotten

Skriv ut