Svenska Lungcancermötet – 11 – 12 maj 2023 – Visby

2000 kr

Artikelnr: 9220 Kategorier: ,

Description

Nu är anmälan till mötet stängd!

 

 

 

Inbjudan 

Svenska Lungcancermötet 11 – 12 maj 2023

Wisby Strand – Visby

 

Vi bjuder in till det 29:e Svenska Lungcancermötet på Wisby Strand, Strandvägen 4, Visby.

Programmet kommer bland annat att handla om oligometastatisk sjukdom, hjärnmetastaser och aktuella studier. Presentation av avhandlingar och utdelning av stipendium. Vi kommer även i år att anordna en postervandring med pris till bästa poster. Är ni intresserad att delta så kan ni skicka in abstrakt.

I anmälningsavgiften ingår samtliga måltider samt övernattning för dem som deltar hela mötet.
Möjlighet till deltagande enbart dagtid till reducerad kostnad.

Deltagaravgift alternativ:
Dagkonferens 11 maj och 12 maj ej middag: 2000 kr ex moms
Hela mötet inkl. övernattning (ankomst den 11 maj och avresa 12 maj) inkl konferensmiddag: 3 000 kr ex moms      

Faktura på deltagaravgiften kommer från Cancerakademin.
Ange fullständig faktureringsadress.
Glöm inte att ange referensnummer/kostnadsställe.

Sista anmälningsdag är 17 mars 2023 – OBS! Om mötet är fullbokat innan detta datum så stängs anmälan tidigare!

Välkommen!

Kristina Lamberg & Bengt Sjöberg

Kontaktpersoner: För frågor gällande mötet vänligen kontakta Bengt Sjöberg, SLUSG – bengt.sjoberg@slusg.org

Om du har frågor kring din anmälan eller fakturafrågor – kontakta Monica Sandström –  Cancerakademin  monica.sandstrom@umu.se


INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA IN MÖTESABSTRACT (For instructions in English, see below!)

Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) uppmuntrar inlämning av abstract rörande alla kategorier av lungcancerforskning (klinisk, preklinisk, translationell, kvalitativ, omvårdnadsforskning, registerbaserad forskning etc.) men även beskrivningar av genomfört eller pågående utvecklings- eller kvalitetsarbete inom området lungcancer.

Skicka in ditt abstract till SLUSG via e-post: monica.sandstrom@umu.se

Sista datum för att skicka in abstrakt är fredagen den 10 mars 2023.

Språk
Abstracts kan lämnas in på engelska eller svenska.

Ordbegränsning

Inskickat abstract ska innehålla max 2 000 tecken (exklusive mellanslag). Teckenbegränsningen inkluderar inte författarnas namn och affiliering eller referenser.

Struktur

Sammanfattningen ska innehålla följande:

 • En titel som återspeglar innehållet i abstraktet
 • Alla författares namn och affiliering, med namnet på den presenterande författaren antingen understruket eller i fetstil
 • E-postadress till den författare som ska presentera postern
 • En kortfattad inledande bakgrund som inkluderar varför studien/projektet startats
 • En kort beskrivning av de metoder som används
 • En sammanfattning av resultaten
 • En redogörelse för de viktigaste slutsatserna
 • En kort reflektion kring klinisk betydelse och framtidsperspektiv
 • Referenser (om tillämpligt)
 • Finansiering (om tillämpligt)
 • Upplysningar om eventuella “disclosures”, exempelvis koppling till industri (om tillämpligt)

 

Posterpresentation
Instruktioner för postertillverkning kommer att skickas ut i samband med ett meddelande om att abstractet har godkänts. Under mötet kommer ett pris att delas ut till den deltagare som presenterar den bästa postern!

 

ABSTRACT INSTRUCTIONS

The Swedish Lung Cancer Study Group (SLUSG) encourages the submission of abstracts concerning all categories of lung cancer research (clinical, pre-clinical, translational, qualitative, register-based, etc.) but also descriptions of completed or ongoing development or quality assurance projects within the field of lung cancer.

Submit your abstract to SLUSG via e-mail: monica.sandstrom@umu.se

The abstract submission deadline is Friday, March 3, 2023.

Language
Abstracts can be submitted in English or Swedish.

Word limit
The character limit set for all abstract categories is 2 000 characters (excluding spaces). The character limit does not include the author names and affiliations or the references.

Structure
The abstract should include the following:

 • A title that reflect the content of the abstract
 • Names and affiliations of all authors, with the name of the presenting author either underlined or in bold
 • E-mail address of the presenting author
 • An introductory brief background indicating the rationale of the study
 • A brief description of methodological procedures
 • A summary of the results
 • A statement of the main conclusions
 • A brief reflection on clinical significance and future perspectives
 • References (if applicable)
 • Funding (if applicable)
 • Disclosures (if applicable)

Poster presentation
Instructions for the making of posters will be sent to the presenting author in connection with a notification that the abstract has been accepted. During the meeting, a prize will be awarded to the presenter of the best poster!

 

Mötet genomförs med stöd från läkemedelsindustrin och arrangeras av
Svenska Planeringsgruppen för Lungcancer och Svenska Lungcancerstudiegruppens
Insamlingsstiftelse i samarbete med Cancerakademin

Select options

Skriv ut

Preliminärt program!

Torsdag 11 maj    
09 00 - 10.00
Samling - kaffe och smörgås  
10.00 - 10.30 Screening - var står vi idag? Jaroslaw Kosieradzki 
10.30 -11.30 Nationella Lungcancerregistret och IPÖ Gunnar Wagenius
11.30 - 12.00 Oligometastatisk sjukdom - definition och behandling       Andreas Hallqvist
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 13.30 Lungcancerföreningen Leif Carlson

13.30 - 15.00

 

Hjärnmetastasering - Moderator Simon Ekman

Läkemedel, kirurgi, radioterapi

Jiri Bartek 
15.00 - 15.30 Kaffe - utställning  
15.30 - 16.00 Nyheter i vårdprogrammet Mikael Johansson
16.00 - 17.00 Postervandring med förfriskningar Maria Planck/Annelie Behndig
19.00  Gemensam middag  
     
Fredag 12 maj    
08.30 - 09.15
Avhandlingar - Moderator - Maria Planck  
09.15 - 09.45 Kaffe - utställning  
09.45 - 10.30 Pågående studier Maria Planck/Andreas Hallqvist/Jan Nyman

10.30 - 11.45

 

Lungcancerfonden
Utdelning av priser för bästa poster
Utdelning av stipendium

Gunnar Wagenius

 

11.45 - 

Lunch och hemresa

 

Select options

Skriv ut

OBS! Vänligen välj ett av nedanstående alternativ som du önskar:

0 kr