ST-kurs – Nedre GI, kolorektal cancer & CUP – 12 – 14 april 2021

4000 kr

Artikelnr: 6732 Kategorier: ,

Description

Kursen är fullbokad och anmälan är stängd!

Om du vill ställa dig på väntelista så skicka ett mail till monica.sandstrom@umu.se

 

Inbjudan till

ST-kurs – Nedre GI, kolorektal cancer & CUP

12 – 14 april 2021

Kursen går via zoom

För 6:e gången arrangeras på uppdrag av SOF en heltäckande kurs i nedre GI cancer, kolorektal cancer & CUP för ST läkare i onkologi. Välkomna att anmäla er till kursen som nu går av stapeln i Lund och arrangeras i samarbete med Cancerakademin.

Datum: 12 – 14 april 2021

Plats: Föreläsningssalen, Strålbehandlingen, Skånes Onkologiska klinik, Universitetssjukhuset i Lund 

Innehåll: Onkologiska behandlingsprinciper och multidisciplinära riktlinjer vid kolorektal cancer. Översiktliga behandlingsprinciper analcancer.

Målgrupp: ST läkare i onkologi. Deltagarantalet begränsas till ca 20 personer. Vid behov kommer de ST läkare som kommit längst i utbildningen att prioriteras. För att kunna bidra till diskussion och få ut mest av utbildningen är det en fördel att vid kurstillfället ha viss klinisk erfarenhet av patienter med kolorektalcancer.

Kursavgift: Kursavgiften är 4.000 ex moms. Avgiften inkluderar kaffe, luncher och en gemensam kursmiddag. Resor och ev övernattning bokas och bekostas av var deltagare för sig efter bekräftelse av kursplats.

Anmälan: Senast 10 mars 2021

Kontakt: Information angående anmälan och betalning; Monica Sandström, monica.sandstrom@umu.se

 

Välkomna!

Jakob Eberhard & Helga Hagman

 

Kursen genomförs i samarbete med Cancerakademin

Skriv ut

Kurs i kolorektalcancer och CUP/AOS för ST läkare onkologi  -  med stöd från SOF och Cancerakademin, 12 - 14 april - Lund

Måndag 12 april

08:50 - 09:00 Välkomna Helga Hagman/Jakob Eberhard
09:00 - 09:25 Epidemiologi och etiologi     Elisabet Birath
09:30 - 09:55
Genetik Marie Askmalm-Stenmark
10:00 - 10:25 Diagnostik och Onkologiska behandlingsprinciper Helga Hagman
10:25 - 10.40 Bensträckare  
10:40 - 11.05 SVF Marie-Louise Lydrup
11.10 - 11.55 Patologi Karin Jirström  
12.00 - 13:00  LUNCH   
13:00 - 13:40 Neoadjuvant behandling stad I-III, rektum Anders Johnsson
13:45 – 14:25 Kirurgi primärtumör Olof Jansson
14:30 - 15:10 Neoadjuvant behandling stad I-III, kolon Jakob Eberhard
15:15 - 15:30 Kaffe  
15.30 - 16:45 Diskussion – patientfall Jakob Eberhard/Helga Hagman
     

Tisdag 13 april

08.30 - 09:25 Kurativ onkologisk behandling stadium IV Jakob Eberhard
09.30 - 10:15 Metastaskirurgi, Lever Jenny Rystedt
10.15 - 10.30 Kaffe  
10.30 - 11.00 Metastaskirurgi, Thorax Malin Johansson
11.00 - 11.40 HIPEC-kirurgi/onkologi Jenny Brändstedt/Christina Siesing
11.45 - 12.10 Stereotaxi Martin Nilsson
12.10 - 13.10 LUNCH   
13.10 - 14.10 Palliativ behandling stadium IV Helga Hedman
14.15 - 14.45   Symtomkontroll vid GI-cancer Sofie Olsson-Hau
14.45 - 15:00 Kaffe  
15.00 - 15.40 Bäckencancerrehab Marie-Louise Lydrup                      
15.45 - 16:45 Diskussion – patientfall Jakob Eberhard/Helga Hagman
     
     

Onsdag 14 april

08.30 - 09.15 Analcancer översikt Behandlingsprinciper i framtid Otilia Leon            
09.20 - 10.00 Behandlingsprinciper i framtid Jakob Eberhard  
10.00 - 10.15 Kaffe  
10.15 - 10.40 Utredning Diagnostiskt Centrum Kristina Arnljots
10.45 - 11.15 AOS, Allvarliga Ospecifika Symtom Ulrika Orrhede                  
11.20 - 12.00 CUP, cancer med okänd primär Kristina Arnljots             
12.00 - 12.30 Avslutning Helga Hagman/Jakob Eberhard

 

 

Skriv ut