ST-kurs – Nedre GI, kolorektal cancer & CUP/AOS – 2023

4500 kr

Artikelnr: 9077 Kategorier: ,

Description

 

 

Kursen är fullbokad och anmälan är stängd!

Om du vill ställa dig på väntelista, skicka ett mail till monica.sandstrom@umu.se

 

 

Inbjudan till

ST-kurs – Nedre GI, kolorektal cancer & CUP

8-10 maj 2023

 

För 8:e gången arrangeras på uppdrag av SOF en heltäckande kurs i nedre GI cancer, kolorektal cancer & CUP för ST läkare i onkologi. Välkomna att anmäla er till kursen som nu går av stapeln i Lund och arrangeras i samarbete med Cancerakademin.

Datum: 8-10 maj 2023

Plats: Föreläsningssalen, Strålbehandlingen, Skånes Onkologiska klinik, Universitetssjukhuset i Lund.

Innehåll: Onkologiska behandlingsprinciper och multidisciplinära riktlinjer vid kolorektal cancer. Översiktliga behandlingsprinciper analcancer.

Målgrupp: ST läkare i onkologi. Deltagarantalet begränsas till ca 20 personer. Vid behov kommer de ST läkare som kommit längst i utbildningen att prioriteras. För att kunna bidra till diskussion och få ut mest av utbildningen är det en fördel att vid kurstillfället ha viss klinisk erfarenhet av patienter med kolorektalcancer.

Kursavgift: Kursavgiften är ännu ej fastställd men beräknas till ca 4.500 ex moms. Avgiften inkluderar kaffe, luncher och en gemensam kursmiddag. Resor och ev övernattning bokas och bekostas av var deltagare för sig efter bekräftelse av kursplats.

Anmälan: Senast 5 april 2023 – om kursen blir fullbokad innan sista anmälningsdag så stängs anmälan tidigare.

Kontakt: Information angående anmälan och betalning; Monica Sandström, monica.sandstrom@umu.se

 

Välkomna!

Jakob Eberhard & Helga Hagman

 

Kursen genomförs i samarbete med Cancerakademin

Skriv ut

Program

 

8 maj

08:20 - 08.50 KAFFE           

 

08.50 - 09.00 Välkomna

Thorir Björgulfsson, Helga Hagman och Jakob Eberhard

09.00 - 09.30
Epidemiologi och etiologi

Thorir Björgulfsson

09.30 - 09.55
Genetik

Marie Askmalm-Stenmark

10.00 - 10.25
Diagnostik och Onkologiska behandlingsprinciper    

Helga Hagman

10.25 - 10.40

Bensträckare

 

10.40 - 11.05

SVF

Mattias Lepsenyi

11.10 - 11.55

Patologi  

Karin Jirström 

12.00 - 13.00

LUNCH

 

13.00 - 13.40

Kirurgi primärtumör

Marie-Louise Lydrup     

13.45 – 14.25

Neoadjuvant behandling stad I-III, rektum             

Anders Johnsson

14.30 - 15.10

Neo- och adjuvant behandling stad I-III, kolon         

Jakob Eberhard     

15.15 - 15.30

KAFFE

 

15.30 - 16.45

Diskussion – patientfall

Jakob och Helga

 

 

 

9 maj

 

 

08.30 - 09.25

Kurativ onkologisk behandling stadium IV

Jakob Eberhard       

09.30 - 10.15

Metastaskirurgi, Lever                                                      

Jenny Rystedt

10.15 - 10.30

KAFFE

 

10.30 - 11.00

Metastaskirurgi, Thorax                                          

Jesper Andreasson

11.00 - 11.40

HIPEC-kirurgi/onkologi                

Jenny Brändstedt/Christina Siesing

11.45 - 12.10

Stereotaxi

Martin Nilsson

12.10 - 13.10

LUNCH

 

13.10 - 14.10

Palliativ behandling stadium IV                                           

Helga Hagman

14.15 - 14.45  

Symtomkontroll vid GI-cancer

Marcus Johnsson

14.45 - 15:00

KAFFE

 

15.00 - 15.40 

Bäckencancerrehab

Marie-Louise Lydrup                             

15.45 - 16.45

Diskussion – patientfall

Jakob och Helga

19.00 - 

Gemensam kursmiddag

 

 

 

 

 10 maj

 

 

08.30 - 09.15

Analcancer översikt

Otilia Leon

09.20 - 10.00   

Behandlingsprinciper i framtid                                     

Jakob Eberhard

10.00 - 10.15

KAFFE

 

10.15 - 10.40

Utredning Diagnostiskt Centrum

Kristina Arnljots

10.45 - 11.25

CUP, cancer med okänd primär

Kristina Arnljots                         

11.30 - 12.00

AOS, Allvarliga Ospecifika Symtom

Ulrika Orrhede                       

12.00 - 12.30

Avslutning/Utvärdering

Thorir, Helga och Jakob

12.30 - 13.30

LUNCH

 

Skriv ut