ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom 27 – 29 januari 2021

6700 kr

Artikelnr: 6552 Kategorier: ,

Description

Kursen är nu fullbokad och anmälan stängd!
Om du vill ställa dig på väntelista, vänligen kontakta monica.sandstrom@umu.se

 

 Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer bjuder in till 

ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom

27 – 29 januari 2021


Kursen går via zoom

  

 

Plats: Hotel C, Vasaplan 4, Stockholm –  Kursen går via zoom

Kursledare: Helena Bruhn (neurolog), Roger Henriksson (onkolog), Sofia Hylin (neurolog), Annika Malmström (onkolog/palliativ medicin), Magnus Olivecrona, (neurokirurg) Michael Strandéus (onkolog).

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare inom neurokirurgi, neurologi samt onkologi och i andra hand till blivande specialister inom internmedicin, neuropatologi, neuroradiologi och rehabiliteringsmedicin. Prioritet ges åt dem som kommit en bit i sin utbildning.

Kursavgift: Kursavgiften är 6.700 kr exkl moms och skall vara betald innan kursens start, detta för att garantera din plats. Avgiften inkluderar kursmaterial, kaffe, luncher samt en gemensam kursmiddag. Faktura på avgiften skickas till er på er e-mail några veckor före kursstart .

Hotellrum finns reserverade Hotel C, Vasaplan 4, till en kostnad av 1420 kr per natt ex moms. Klicka på länken nedan så kommer du till rumsbokningen.

https://hotelcstockholm.se/promo/035275/

Varje deltagare bokar och betalar sina resor och ev övernattning

OBS! Sista dag för bokning av hotellrum är den 12 januari 2021.

 Max antal kursdeltagare: 30 personer

Kursen arrangeras i samarbete med Cancerakademi Norr

Skriv ut

Program

 

27 januari

Moderator 

Annika Malmström 

09.30 – 10.00

Samling och introduktion

Kursledningen

10.00 – 10.30

Epidemiologi

Anja Smits

10.30 – 11.30

Radiologi

Ida Blystad

11.30 – 12.30

Lunch

 

 

 

 

12.30 – 17.30

Högmaligna gliom

 

12.30 – 13.30

Histologisk och molekylärpatologisk klassifikation av gliom (både hög- och lågmaligna)

Eszter Turányi

13.30 – 14.00

Kirurgiska överväganden och behandling

Magnus Olivecrona

14.00 – 14.30

Strålbehandling

Michael Strandéus

14.30 – 15.00

Kaffe

 

15.00 – 15.30

Medicinsk onkologisk behandling

Roger Henriksson

15.35 – 16.30

MDK högmaligna gliom

Maria Sandström

16.30 – 17.00

Vad vill patienterna veta

Marit Karlsson

 

 

 

 

 

 

28 januari

Moderator

Michael Strandeus 

08.30 – 15.00

Lågmaligna gliom

 

08.30 – 09.00

Symtombild

Helena Bruhn

09.00 – 09.30

Kliniskt förlopp

Sofia Hylin

09.30 – 09.45

Arbetsterapi

Ingrid Berggren

09.45 – 10.00

Logoped

Fritiof Norrelgen

10.00 – 10.30

Kaffe

 

10.30 – 11.00

Kirurgi vid LGG

Asgeir Jakola

11.00 – 11.30

Strålbehandling

Malin Blomstrand

11.30 – 12.00

Medicinsk behandling

Annika Malmström

12.00 – 13.00

Lunch

 

13.00 – 15.00

MDK - falldiskussioner lågmaligna gliom

Maria Sandström

15.00 – 15.30

Behandling av epilepsi

Helena Bruhn

15.30 – 16.00

Forskning inkl kliniska studier

Roger Henriksson/Asgeir Jakola

16.00 – 17.00

Psykologiska aspekter på hjärntumörer

Mattias Stålnacke

17.00 – 17.30

Utvärdering av dagen och tid för frågor/reflektion

Kursledningen

 

 

 

 

 

 

29 januari

Moderator

Helena Bruhn 

 

Meningiom

 

09.00 – 10.00

Diagnostik, kirurgi samt uppföljning av meningiom

Göran Hesselager

10.00 – 10.30

Kaffe

 

10.30 – 11.00

Icke kirurgisk behandling vid meningiom

Michael Gubanski

11.00 – 11.30

Patientberättelse

Eva Lindholm

11.30 – 12.00

Palliativ vård efter tumörspecifik behandling

Annika Malmström

12.00 – 13.00

Lunch

 

13.00 – 14.30

Nationella vårdprogrammet

Sara Kinhult

14.30 – 15.00

INCA patientöversikt + CNS-registret

Michael Strandéus

15.00 – 15.30

Utvärdering och avslutning

Kursledningen

 

Skriv ut