ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom – 2022

8000 kr

Artikelnr: 7269 Kategorier: ,

Description

Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer bjuder in till 

ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom

19 – 21 januari 2022

Scandic Continental, Stockholm

Vasagatan 22, Stockholm

OBS! Kursen går via zoom!

 

 

Plats: Hotell Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm. https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-continental

Kursledare: Helena Bruhn (neurolog), Roger Henriksson (onkolog), Annika Malmström (onkolog/palliativ medicin), Magnus Olivecrona, (neurokirurg) Michael Strandéus (onkolog).

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare inom neurokirurgi, neurologi samt onkologi och i andra hand till blivande specialister inom internmedicin, neuropatologi, neuroradiologi och rehabiliteringsmedicin. Prioritet ges åt dem som kommit en bit i sin utbildning.

Kursavgift: Kursavgiften är 6.200 kr ex moms. Avgiften skall vara betald innan kursens start, detta för att garantera din plats. Avgiften inkluderar kursmaterial, kaffe, luncher samt en gemensam kursmiddag. 

Varje deltagare bokar och betalar sina resor och ev övernattning.

Max antal kursdeltagare: 30 personer

Kursen arrangeras i samarbete med Cancerakademi Norr

Skriv ut

Program!

19 januari

Moderator - Michael Strandéus

 

09.30 – 10.00

Samling och introduktion

Kursledningen

10.00 – 10.30

Epidemiologi Anja Smits

10.30 – 11.30

Radiologi

Ida Blystad

11.30 – 12.30

Lunch

 

 

 

 

12.30 – 17.30

Högmaligna gliom

 

12.30 – 13.30

Histologisk och molekylärpatologisk klassifikation av gliom (både hög- och lågmaligna)

Johanna Nordmyr

13.30 – 14.00

Kirurgiska överväganden och behandling

Magnus Olivecrona

14.00 – 14.30

Strålbehandling

Michael Strandéus

14.30 – 15.00

Kaffe

 

15.00 – 15.30

Medicinsk onkologisk behandling

Maria Sandström

15.35 – 16.30

MDK högmaligna gliom Maria Sandström/Margret Jensdottir

16.30 – 17.00

Behandling av epilepsi Helena Bruhn

 

 

 

20 januari

Moderator - Helena Bruhn

 

08.30 – 15.00

Lågmaligna gliom

 

08.30 – 09.00

Symtombild

Helena Bruhn

09.00 – 09.30

Kliniskt förlopp

Sofia Hylin

09.30 – 10.00

Paramedicinska insatser

Charlotte Åström/Lotta Bremer

10.00 – 10.30

Kaffe

 

10.30 – 11.00

Kirurgi vid LGG

Peter Milos

11.00 – 11.30

Strålbehandling

Malin Blomstrand

11.30 – 12.00

Medicinsk behandling

Annika Malmström

12.00 – 13.00

Lunch

 

13.00 – 15.00

MDK - falldiskussioner lågmaligna gliom

Margret Jensdottir/Maria Sandström

15.00 – 15.30

Vad vill patienterna veta? 

Marit Karlsson 

15.30 – 16.00

Forskning inkl kliniska studier

Asgeir Jakola

16.00 – 17.00

Psykologiska aspekter på hjärntumörer

Karin Piil

17.00 – 17.30

Utvärdering av dagen och tid för frågor/reflektion

Kursledningen

 

 

 

 

 

 

21 januari

Moderator - Annika Malmström

 

 

Meningiom

 

09.00 – 10.00

Diagnostik, kirurgi samt uppföljning av meningiom

Göran Hesselager

10.00 – 10.30

Kaffe

 

10.30 – 11.00

Icke kirurgisk behandling vid meningiom

Michael Gubanski

11.00 – 11.30

Patientberättelse

Eva Lindholm

11.30 – 12.00

Palliativ vård efter tumörspecifik behandling

Annika Malmström

12.00 – 13.00

Lunch

 

13.00 – 14.30

Nationella vårdprogrammet

Sara Kinhult

14.30 – 15.00

INCA patientöversikt & CNS-registret

Michael Strandéus

15.00 – 15.30

Utvärdering och avslutning

Kursledningen

Skriv ut