ST-kurs i Nedre GI, kolorektal cancer & CUP 7 – 9 december 2020

4000 kr

Artikelnr: 6197 Kategorier: ,

Description

 

 

 

 

Inbjudan till

ST-kurs – Nedre GI, kolorektal cancer & CUP

7 – 9 december 2020
Lund

 

Denna kurs vänder sig till deltagare från Region Skåne.

Ny kurs för övriga regioner arrangeras 12 – 14 april 2021 – anmälan via www.cancerakademin.se

 

För femte gången arrangeras på uppdrag av SOF en heltäckande kurs i nedre GI cancer, kolorektal cancer & CUP för ST läkare i onkologi. Välkomna att anmäla er till kursen som nu går av stapeln i Lund och arrangeras i samarbete med Cancerakademin.

Datum: 6 – 8 maj 2020
Plats: Föreläsningssalen, Strålbehandlingen, Skånes Onkologiska klinik, Universitetssjukhuset i Lund 

Innehåll: Onkologiska behandlingsprinciper och multidisciplinära riktlinjer vid kolorektal cancer. Översiktliga behandlingsprinciper analcancer.

Målgrupp: ST läkare i onkologi. Deltagarantalet begränsas till ca 20 personer. Vid behov kommer de ST läkare som kommit längst i utbildningen att prioriteras. För att kunna bidra till diskussion och få ut mest av utbildningen är det en fördel att vid kurstillfället ha viss klinisk erfarenhet av patienter med kolorektalcancer.

Kursavgift: Kursavgiften är 4.000 ex moms. Avgiften inkluderar kaffe, luncher och en gemensam kursmiddag. Resor och ev övernattning bokas och bekostas av var deltagare för sig efter bekräftelse av kursplats.

Anmälan: Senast 1 april 2020

Kontakt: Information angående anmälan och betalning; Monica Sandström

Välkomna!

Jakob Eberhard & Helga Hagman

 

Kursen genomförs i samarbete med Cancerakademin


 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut

Preliminärt program

Kurs i kolorektalcancer och CUP/AOS för ST läkare onkologi  -  med stöd av SOF och Cancerakademin, 7 - 9 december 2020 - Lund

Måndag 7 december

Lokal; Föreläsningssalen strålbehandlingshuset vån 3

08:20 - 08.50 Kaffe  
08:50 - 09:00 Välkomna Helga Hagman/
Jakob Eberhard
09:00 - 09:45 Epidemiologi, etiologi och genetik Jakob + Marie A-Stenmark
09:45 - 10:20 Diagnostik och Onkologiska behandlingsprinciper Helga Hagman
10:20 - 10.30 Bensträckare  
10:30 - 11.00 SVF Marie-Louise Lydrup
11.00 - 11.55 Patologi Karin Jirström  
12.00 - 13:00  LUNCH - Patienthotellet  
13:00 - 13:45 Neoadjuvant behandling stad I-III, kolon/rektum Anders Johnsson
13:45 – 14:30 Kirurgi primärtumör Olof Jansson
14:30 - 15:15 Adjuvant behandling stad I-III Anna Larsson
15:15 - 15:30 Kaffe  
15.30 - 16:45 Diskussion – patientfall Jakob Eberhard/Helga Hagman
     
     

Tisdag 8 december

Lokal; Föreläsningssalen strålbehandlingshuset vån 3

08.30 - 09:30 Kurativ onkologisk behandling stadium IV Jakob Eberhard
09.30 - 10:15 Metastaskirurgi, Lever Jenny Rystedt
10.15 - 10.30 Kaffe  
10.30 - 11.00 Metastaskirurgi, Thorax Jesper Andreasson
11.00 - 11.45 HIPEC-kirurgi/onkologi Jenny Brändstedt/
Christina Siesing
11.45 - 12.10 Stereotaxi Martin Nilsson
12.10 - 13:10 LUNCH - Patienthotellet  
13.10 - 14.15 Palliativ behandling stadium IV Helga Hagman
14.15 - 14.45   Symtomkontroll vid GI-cancer Sofie Olsson-Hau
14.45 - 15:00 Kaffe  
15.00 - 15.45 Bäckencancerrehab Marie-Louise Lydrup
15.45 - 16:45 Diskussion – patientfall Jakob Eberhard/
Helga Hagman
     
19.00 Gemensam kursmiddag  
     

Onsdag 9 december

Lokal; Föreläsningssalen strålbehandlingshuset vån 3

08.30 - 09.15 Behandlingsprinciper i framtid  Jakob Eberhard             
09.15 - 10.00 Analcancer översikt Otilia Leon
10.00 - 10.15 Kaffe  
10.15 - 10.45 Utredning Diagnostiskt Centrum Kristina Arnljots
10.45 - 11.20 AOS, Allvarliga Ospecifika Symtom Ulrika Orrhede                       
11.20 - 12.00 CUP, cancer med okänd primär Kristina Arnljots                       
12.00 - 12.30 Avslutning Helga Hagman/Jakob Eberhard
12.30 – 13.30 Lunch - patienthotellet  

 

 

 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut