ST-kurs i Grundläggande Cytostatikabehandling – 2023

7000 kr

Artikelnr: 9435 Kategorier: ,

Description

Nu är kursen fullbokad och anmälan stängd. 

Vill du ställa dig på väntelista, vänligen kontakta Sandra Jonsson sandra.jonsson@cancerforskningsfonden.se

 

Svensk Onkologisk förening och Cancerakademin Norr
har nöjet att inbjuda till en kurs i

 

ST-kurs i Grundläggande Cytostatikabehandling
11-13 oktober 2023

Lejondals slott, Bro

Kursen i grundläggande cytostatikabehandling riktar sig till ST-läkare i onkologi och syftar till att ge en översiktlig genomgång av cytostatikabehandlingens principer. Kursen omfattar två heldagar (utsträckta över tre arbetsdagar) och undervisningsformen är katedrala föreläsningar samt ett obligatoriskt casemoment med redovisning i seminarieform. Ämnen som kommer att beröras under kursen är:

  • cytostatika klassifikation med verkningsmekanismer
  • grundläggande farmakokinetik
  • dosering av cytostatika i praktiken
  • akuta biverkningar, sena biverkningar
  • mekanismer för resistensutveckling
  • cytostatika i kombination med strålbehandling
  • signaltransduktionsinhibitorer

Kursen syftar i första hand att ge en översikt över klassiska cytostatika och dess verkningsmekanismer. Tyrosinkinas inhibitorer och antikroppsbehandlingar berörs översiktligt men är ej kursens primära fokus.

Kursen arrangeras av Svensk Onkologisk Förening i samarbete med Cancerakademin, oberoende av externa sponsorer.

Kursavgiften inkluderar boende och måltider under kursen. Kursen arrangeras till självkostnadspris utan externt sponsorstöd. Kursavgiften beräknas till ca 7.000 kr (exkl moms), priset ej fastställt ännu.

ST-läkare i onkologi prioriteras i första hand, men ST-läkare från andra specialistutbildningar är välkomna att söka, och antas i mån av plats.

Sista ansökningsdag 1 september. Om antalet kursplatser är fyllda innan 1 september så stängs anmälan tidigare.

Frågor till kursledningen kan enklast ställas via mail till:

Mikael Johansson

Cancercentrum, Umeå

mikael.b.johansson@umu.se

Louise Häger Tibell

Tema Cancer, Stockholm

louise.hager-tibell@regionstockholm.se

Gunnar Wagenius

Tema Cancer, Stockholm

gunnar.wagenius@regionstockholm.se

Henrik Lindman

Onk klin, Uppsala

henrik.lindman@igp.uu.se

Anastasios Sofiadis

Capio St Göran, Stockholm

anastasios.sofiadis@capiostgoran.se

Sandra Jonsson

Cancerakademi Norr

sandra.jonsson@cancerforskningsfonden.se

Skriv ut

Program

11 oktober    
10.00 - 10.30 Upprop och kursintroduktion Kursledning
10.30 - 10.55 Historik Mikael Johansson
11.00 - 12.30 Cytostatika – översikt Mikael Johansson
12.30 - 13.30 Lunch  
13.30 - 14.30 Cytostatika översikt (forts)  Mikael Johansson
15.00 - 16.00 Praktisk dosering - Calvert, Dosreduktion Henrik Lindman
16.00 - 17.00 Doseringsövning - gruppvis Kursledning
19.30 Gemensam kursmiddag  
     
12 oktober    
08.30 - 10.00
Biverkningar  Anastasios Sofiadis
10.00 - 10.15 Kaffe  
10.15 - 12.00 Biverkningar, forts Anastasios Sofiadis
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 13.45
Svåra situationer Gunnar Wagenius
13.45 - 14.30 Cytostatikaresistens Henrik Lindman
14.30 - 15.00 Kaffe  
15.00 – 17.00
Arbete med patientfall Kursledning
19.00 Gemensam kursmiddag  
     
13 oktober    
08.30 - 09.30
Cytostatika i kombination med andra behandlingar Mikael Johansson, Gunnar Wagenius
09.30 - 10.00 Cytostatikasäkerhet Anette Karevaara
10.00 - 10.15 Kaffe  
10.15 – 11.15
Hemuppgift cytostatikarutiner  
11.15 - 12.00 Hälsoekonomi Henrik Lindman
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 – 14.15
Diskussion av patientfall Kursledning
14.15 – 15.00 Kursutvärdering, skriftlig och muntlig - avslut Kursledning

Skriv ut