ST-kurs i Bröstcancer – Utredning och behandling av bröstcancer

7980 kr

Artikelnr: 6489 Kategorier: ,

Description

 

Kursen är nu fullbokad och anmälan stängd!
Om du vill ställa dig på väntelista, vänligen kontakta monica.sandstrom@umu.se

Inbjudan till 

ST-kurs i Bröstcancer

Utredning och behandling av bröstcancer

23 – 25 november 2020

Nova Park Conference – Knivsta

 

Kursen riktar sig till ST-läkare inom onkologi och arrangeras av SOF i samarbete med BOF och Cancerakademin. Deltagarantalet begränsas till 30 personer. Alla ansökningar beaktas och i som första urval gäller antal månader som ST inom onkologi.

Övergripande mål
Kursens mål är att erbjuda ST-läkare inom onkologi en kliniskt inriktad kurs inom ämnet Bröstcancer och förväntas ge fördjupade kunskaper inom epidemiologi, diagnostik, behandling och uppföljning av bröstcancerpatienter.

Innehåll
Kursen kommer att omfatta följande områden: epidemiologi, hereditet, bilddiagnostik, patologi, kirurgi, strålbehandling, cytostatika, fertilitetsbesparande åtgärder, Her2 riktad terapi, endokrin terapi, cytostatikabehandling, målstyrd terapi, neoadjuvant/adjuvant behandling, kliniska studier, behandling av gravida, uppföljning, recidiv – utredning och behandling.
Detaljerat schema kommer att publiceras på BOFs hemsida samt på Cancerakademins hemsida.

Kursavgift
Kursavgiften ännu ej fastställd men beräknas till ca 7980 kr ex moms. Kursen arrangeras i internatform på Nova Park Hotel och kursavgiften inkluderar kursmaterial, boende samt måltider under kursen. Kursen arrangeras till självkostnadspris utan externt sponsorstöd.

Sista anmälningsdatum
2020-09-15

Kontaktperson:
Monica Sandström, monica.sandstrom@umu.se

Information om kursen:
Anne Andersson, anne.andersson@umu.se
Fredrika Killander, fredrika.killander@med.lu.se
Anna von Wachenfeldt, anna.vonwachenfeldt-vappling@sll.se

 

Kursen arrangeras med stöd från Cancerakademin

Skriv ut

 

 

23 november  

Föreläsare

09.00-09.30

Registrering och kaffe

 

 

 

09.30-10.00

 

Introduktion, syfte, presentation av deltagare, schemagenomgång.

 

 

Anna Von Wachenfeldt/Anne Andersson/Fredrika Killander

 

10.00-10.45

Epidemiologi

 

Jonas Manjer

10.50-11.35

Diagnostik del 1: Bild

Fredrik Strand

 

11.40-12.30

EBCTCG, bakgrund till metaanalyserna

 

Jonas Bergh

12.30-13.30

Lunch

 

13.30-14.45

Kirurgi

 

 Charlotta Wadsten

14.50-16.00

Diagnostik del 2: Patologi

 

Johan Hartman

16.00-16.20

Kaffe

 

16.20-17.20

 

Strålbehandling

 

Sara Alkner

17.30 -  18.00

Kahoot

 

19.00 --

Middag

 

24 november

 

 

 

 

08.00 - 08.50

Hereditet

 

Anna von Wachenfeldt

09.00 - 10.00

Endokrin terapi

 

Erika Friman

10.00 - 10.30

Kaffe

 

10.30 - 11.00

Fertilitetsbesparande åtgärder

Tobias Lekberg

11.05 -12.30

 

Adjuvant cytostatika, Her2 riktad terapi, zoledronssyra

Sara Margolin

12.30 - 13.30

Lunch

 

13.30 - 14.15

Neoadjuvant behandling

Barbro Linderholm 

14.20 - 14.50

Kahoot

 

14.50 – 15.20

Kaffe

 

15.20 -16.20

Behandling av gravida

Judith Bjöhle

16.30 -18.00

MDK preop/neoadjuvant/adjuvant - gruppvis

 

19.00

Middag

 

25 november

 

 

 

 

8.30-9.00

 

Uppföljning : Är det viktigt att hitta asymtomatiska recidiv tidigt?

Niklas Loman

 

09.05 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00

Recidiv:

Kaffe

Lokoregionala

Oligometastaser

Generaliserad sjukdom

Henrik Lindman

 

11.00 - 12.00

 

Subtypernas olika egenskaper, BRCA1, 2 parphämmare, manlig bröstcancer.

Behandlingsprediktiva faktorer för palliativ

behandling och hur de undersöks.

Niklas Loman

 

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 13.45

 

Vilka frågor ligger i den nära framtiden?

Hur definierar man dem och planerar en klinisk studie?

Niklas Loman

14.00 - 16.00

Palliativ MDK gruppvis kaffe tillgängligt

 

 

 

 

16.00 – 16.30

Avrundning med Kahoot

 

 

 

Skriv ut