ST-kurs i Bröstcancer – Utredning och behandling av bröstcancer

7500 kr

Artikelnr: 7018 Kategorier: ,

Description

Inbjudan till 

ST-kurs i Bröstcancer

Utredning och behandling av bröstcancer

22 – 24 november 2021

 
Nova Park Conference,
Gredelbyvägen 138, Knivsta

 

 

Kursen riktar sig till ST-läkare inom onkologi och arrangeras av SOF i samarbete med BOF och Cancerakademin. Deltagarantalet begränsas till 30 personer. Alla ansökningar beaktas och i som första urval gäller antal månader som ST inom onkologi.

Övergripande mål
Kursens mål är att erbjuda ST-läkare inom onkologi en kliniskt inriktad kurs inom ämnet Bröstcancer och förväntas ge fördjupade kunskaper inom epidemiologi, diagnostik, behandling och uppföljning av bröstcancerpatienter.

Innehåll
Kursen kommer att omfatta följande områden: epidemiologi, hereditet, bilddiagnostik, patologi, kirurgi, strålbehandling, cytostatika, fertilitetsbesparande åtgärder, Her2 riktad terapi, endokrin terapi, cytostatikabehandling, målstyrd terapi, neoadjuvant/adjuvant behandling, kliniska studier, behandling av gravida, uppföljning, recidiv – utredning och behandling.
Detaljerat schema kommer att publiceras på BOFs hemsida samt på Cancerakademins hemsida.

Kursavgift
Kursavgiften ännu ej fastställd men beräknas till ca 7500 kr ex moms (om kursen går via zoom blir kursavgiften lägre).Kursen arrangeras till självkostnadspris utan externt sponsorstöd.

Sista anmälningsdatum
2021-09-15

Kontaktperson:
Monica Sandström, monica.sandstrom@umu.se

Information om kursen:
Anne Andersson, anne.andersson@umu.se
Fredrika Killander, fredrika.killander@med.lu.se
Anna von Wachenfeldt, anna.vonwachenfeldt-vappling@sll.se

 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut

Preliminärt program

Måndag 22 november    
09.00 - 09.30 Introduktion, syfte, presentation av deltagare, schemagenomgång

Anna von Wachenfeldt,
Anne Andersson, Fredrika Killander

09.30 - 10.15 Epidemiologi

 

10.25 - 11.10 Diagnostik, del 1: Bild

 

11.20 - 12.00 EBCTCG, bakgrund till metaanalyserna

 

12.00 -13.00 Lunch

 

13.00 - 14.20 Kirurgi
(bensträckare 5 min på mitten)

 

14.30 - 15.10 Hereditet

 

15.10 - 15.30 Kaffe

 

15.30 - 16.45 Diagnostik, del 2: Patologi
(bensträckare 5 min på mitten)

 

16.45 - 17.00 Avrundning dag 1

 

19.00 Gemensam kursmiddag

 

   

 

Tisdag 23 november  

 

08.00 - 09.00 Strålbehandling

 

09.10 - 10.10 Endokrin terapi

 

10.10 - 10.30 Kaffe

 

10.30 - 11.00 Fertilitetsbesparande åtgärder

 

11.10 - 12.30 Adjuvant cytostatika, Her2 riktad terapi, zoledronsyra
(5 min bensträckare på mitten)

 

12.20 - 13. 30 Lunch

 

13.30 - 14.15 Neoadjuvant behandling

 

14.15 - 14.45 Kaffe

 

14.45 - 15.45 Behandling av gravida

 

16.00 - 17.00 MDK 1, gruppvis

 

19.00 -  Gemensam kursmiddag

 

   

 

Onsdag 24 november  

 

08.00 - 09.00

Uppföljning: År det viktigt att hitta asymtomatiska recidiv tidigt?
Subtypernas olika egenskaper, BRCA1, 2 parphämmare, manlig bröstcancer

 

09.10 - 11.10 Recidiv: 
Lokoregionala, Oligometastaser, Generaliserad sjukdom

 

11.20 - 12.00 Behandlingsprediktiva faktorer för palliativ behandling och hur de undersöks

 

12.00 - 13.00 Lunch

 

13.00 - 13.30 CDK 4/6 hämmare, Immunterapi, AKT-hämmare

 

13.30 - 15.30 MDK 2, gruppvis

 

15.30 - 16.00 Avrundning med Kahoot

 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut