ST-kurs i Bröstcancer – Utredning och behandling av bröstcancer

7800 kr

Artikelnr: 5204 Kategorier: ,

Description

Inbjudan till 
ST-kurs i Bröstcancer

26-28 november 2019 – Lejondals slott – Bro
Utredning och behandling av bröstcancer

Kursen riktar sig till ST-läkare inom onkologi och arrangeras av SOF i samarbete med BOF och Cancerakademin. Deltagarantalet begränsas till 30 personer. Alla ansökningar beaktas och i som första urval gäller antal månader som ST inom onkologi.

Övergripande mål
Kursens mål är att erbjuda ST-läkare inom onkologi en kliniskt inriktad kurs inom ämnet Bröstcancer och förväntas ge fördjupade kunskaper inom epidemiologi, diagnostik, behandling och uppföljning av bröstcancerpatienter.

Innehåll
Kursen kommer att omfatta följande områden: epidemiologi, hereditet, bilddiagnostik, patologi, kirurgi, strålbehandling, cytostatika, fertilitetsbesparande åtgärder, Her2 riktad terapi, endokrin terapi, cytostatikabehandling, målstyrd terapi, neoadjuvant/adjuvant behandling, kliniska studier, behandling av gravida, uppföljning, recidiv – utredning och behandling.
Detaljerat schema kommer att publiceras på BOFs hemsida samt på Cancerakademins hemsida.

Kursavgift
Kursavgiften ännu ej fastställd men beräknas till ca 7800 kr ex moms. Kursen arrangeras i internatform på Lejondals slott och kursavgiften inkluderar kursmaterial, boende samt måltider under kursen. Kursen arrangeras till självkostnadspris utan externt sponsorstöd.

Sista anmälningsdatum
2019-09-15

Kontaktperson:
Monica Sandström, monica.sandstrom@umu.se

Information om kursen:
Anne Andersson, anne.andersson@umu.se
Fredrika Killander, fredrika.killander@med.lu.se
Anna von Wachenfeldt, anna.vonwachenfeldt-vappling@sll.se

 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut

Preliminärt program till ST-kurs

Tisdag 26 november
09.00-09.30 Registrering och kaffe
09.30-10.00 Introduktion, syfte, presentation av deltagare, schemagenomgång. Anna Von Wachenfeldt, Anne Andersson, Fredrika Killander
10.00-10.45 Epidemiologi Jonas Manjer,
10.50-11.35 Diagnostik del 1: Bild Fredrik Strand
11.40-12.30 Hereditet Anna von Wachenfeldt
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.45 Kirurgi Malin Sund
14.50-16.00 Diagnostik del 2: Patologi Johan Hartman
16.00-16.20 Kaffe
16.20-17.20 Strålbehandling Sara Alkner
19.00 -- Middag
 
Onsdag 27 november
08.30-09.30 Endokrin terapi Erika Friman
09.35-10.05 Fertilitetsbesparande åtgärder Tobias Lekberg
10.05-10.30 Kaffe
10.30 -12.00 Cytostatika del 1: Her2 riktad terapi, adjuvant zoledronsyra Sara Margolin
12.00 -12.30 Falldiskussion
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.15 Neoadjuvant behandling Barbro Linderholm
14.20-15.20 EBCTCG, nyttan av metaanalyser Jonas Bergh
15.20-15.50 Kaffe
15.50-16.20 Behandling av gravida Judith Bjöle
16.30 -18.00 MDK neoadjuvant/adjuvant - gruppvis
19.00 Middag
 
Torsdag 28 november
8.30-9.00   Uppföljning: Är det viktigt att hitta asymtomatiska recidiv tidigt?   Niklas Loman  
09.05-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 Recidiverande sjukdom Kaffepaus Recidiv, forts Henrik Lindman  
11.00-11.30 Subtypernas olika egenskaper, BRCA1, 2 parphämmare, manlig bröstcancer   Niklas Loman  
11.35-12.30 Målstyrd terapi Ana Bosch Campos
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.00   Genexpression av recidiv för att välja palliativ behandling? Ana Bosch Campos
14.00-15.00 Palliativ MDK
15.00-15.30 Redovisning
15.30-16.00 Avrundning med Kahoot

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut