Sarkom – Efterutbildningskurs – 2022

5000 kr

Artikelnr: 8225 Kategorier: ,

Description

Sarkom

Efterutbildningskurs

26 – 27 september 2022

Clarion Hotell Sign, Stockholm 

Obs! Kursen går via zoom

 

 

Kursen riktar sig till specialister och ST-läkare som träffar sarkompatienter på hemmakliniken.

Kursen arrangeras av SOF i samarbete med Cancerakademin, Karolinska Sjukhuset och Akademiska Sjukhuset Uppsala.

Deltagarantalet begränsas till 30 personer. 

Övergripande mål
Kursens mål är att erbjuda sarkom intresserade onkologer i Sverige möjligheten att uppdatera och fördjupa sig inom dagens ’State of the Art’ för sarkom.

Bakgrund
Sarkom är en sällsynt diagnos och behandlingen ställer krav på specialkunskap och erfarenhet, varför vården är centraliserad till 5 sarkomcentrum i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Däremot behövs onkologisk kompetens inom sarkombehandling på flera större eller mindre kliniker runtom i Sverige.

Kursformatet: expertföreläsningar och patientfall baserade diskussioner.

Efter kursen bör deltagarna ha:

  • kännedom om komplex molekylär biologi samt histopatologisk klassifikation
  • ökad kunskap om aktuella behandlingsprinciper
  • kännedom om aktuella forskningstrender och pågående studier inom sarkom

Kursavgift: Kursavgiften ännu ej fastställd. Beräknat pris kommer inom kort.

Sista dag för anmälan: Då kursen går via Zoom har vi utökat sista dag för anmälan till den 22 september 2022

Kursansvariga:
Christina Linder Stragliotto, Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Andri Papakonstantinou, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Sharmineh Mansoori Moghaddam, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Annline Ohlsson, Cancerakademi Norr

Kursen genomförs i samarbete med Cancerakademi Norr

Skriv ut

Program

26 september    
 09:00-09:15

Välkommen

Christina Linder-Stragliotto
Andri Papakonstantinou
Sharmineh Mansoori

 09:15-10:00

Introduktion och sarkomepidemiologi - hur sarkom vården är uppbyggd i Sverige.

Christina Linder-Stragliotto
10:00-11:00

Diagnostik - Patologi och molekylär patologi samt om precisionsmedicin i sarkom i Sverige.

Felix Haglund
11:00-11:15 

Paus

 
 11:15-12:00

Sarkom och ärftlighet

Emma Tham
 12:00-13:00

Lunch

 
13:00-16:45

Mjukdelssarkom

 
 13:00-13:45

 Kurativsyftande behandling. 

Andri Papakonstantinou
 13:45-14:30

Kirurgisk behandling

Robert Bränström
Fredrik Karlsson
 14:30-14:45

Paus 

 
 14:45-16:15

Behandling vid metastatisk sjukdom

Paolo Casali
16:15-16:20

Paus 

 
16:20-17:00

Falldiskussioner

Hans Hagberg
27 september

 

 
09:00-12:45

GIST

 
 09:00-09:20

Introduktion GIST

Sharmineh Mansoori
 09:20-10:20

Behandling av tidig och metastatisk GIST

Mikael Eriksson
 10:20-10:30

Paus 

 
 10:30-11:00

Introduktion bensarkom (epidemiologi, klassificering)

Sharmineh Mansoori
 11:00-11:45 Lokalbehandling och långtids funktionspåverkan av bensarkom Panagiotis Tsagkozis
11:45-12:45 Lunch  
12:45-13:30 Ewing Sarkom Christina Linder-Stragliotto
13:30-14:15 Osteosarkom Andri Papakonstantinou
14:15-15:00 Benigna tillstånd; GCT and Desmoids Andri Papakonstantinou
15:00-15:15 Paus  
15:15-16:00 Strålbehandling av sarkom Jens Falk
16:00-17:00

Forskning och studier-Framsteg av behandling av sarkom samt tidiga kliniska prövningar

Christina Linder-Stragliotto
Monika Ehnman

Skriv ut