Post-ESTRO – 2022

kr

Artikelnr: 8179 Kategorier: ,

Description

Nationella Onkologichefsrådet, Svensk Strålonkologisk Förening
 &
Cancerakademin

Bjuder in till:

Post-ESTRO Symposium

Clarion Hotel Sign
 Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

 

17 juni kl 10.00 – 16.00

(Registreringen öppnar kl 8.30)

 

Ambitionen hos ESTRO att ytterligare förstärka strålningsonkologi som kärnpartner inom multidisciplinär cancervård, och att garantera tillgänglig och högvärdig strålbehandling för alla cancerpatienter som behöver det, uttrycks i samhällets visionsförklaring för 2030: ’Radiation Oncology. Optimal hälsa för alla, tillsammans.’ Under mötet presenteras årets absolut viktigaste nyheter inom strålningsonkologin. Årets möte genomförs i Köpenhamn den 6 – 10 maj 2022.
Nationella Onkologichefsrådet, Svensk Strålonkologisk Förening i samarbete med Cancerakademi inbjuder nu till det 1:a  Post-ESTRO mötet i Stockholm i juni 2022.

Post-ESTRO mötet bidrar till att sprida kunskap om de nyheter som presenteras på ESTRO och möjlighet att delta i diskussion av resultaten i nära samband med kongressen.

All personal med onkologi som specialitet eller med annan specialitet som deltar i multidisciplinära onkologiska team bjuds in att delta. Arbetssättet syftar till att öka kunskapsspridningen om vetenskapliga nyheter inom onkologin samt ge tillfälle för yngre doktorer att få presentera vetenskapliga nyheter.

 

Anmälan senast den 1 juni 2022 – antalet platser är begränsade så ”först till kvarn” gäller

Om du har några frågor – kontakta Monica Sandström, tel: 090 – 785 28 55 eller per e-mail:

monica.sandstrom@umu.se


Varmt välkomna!

Nationella Onkologichefsrådet    Svensk Strålonkologisk Förening    Cancerakademi Norr

Notera att deltagandet är kostnadsfritt.

 

Arrangör
Nationella Onkologichefsrådet, Svensk Strålonkologisk Förening

i samverkan med Cancerakademi Norr

  

Post-ESTRO genomförs med stöd från

 

Skriv ut

Program

 

 

08.30 – 10.00

Registrering – kaffe/utställning

10.00 – 10.05

Introduktion - Kjell Bergfeldt

10.05 – 10.35

Proton therapy moderator Tufve Nyholm

 

Yngre specialist – Linn Söderlund Diaz, Onkologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

Mentor – Hillevi Rylander, Skandionkliniken, Uppsala

10.40 – 11.10

RTT, patientdelaktighet och patientsäkerhet – moderator Frida Jakobsson

 

Yngre specialist – Sofia Axelsson, Onkologiska kliniken/strålbehandlingen, Universitetssjukhuset, Örebro

 

Mentor – Roger Henriksson, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

11.15 – 11.45

Side-effects and outcomes modelling – moderator Frida Jakobsson

 

Yngre specialist – Kristin Kunni, Skandionkliniken, Uppsala

 

Mentor – Per Fransson, Institutionen för omvårdnad/ Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

11.45 – 12.45

Lunch

12.45 – 13.15

Kliniska Studier och nya rekommendationer moderator Per Nodbrant

 

Yngre specialist - Gabriel Adrian, Systemisk strålterapi, Lunds universitets cancercentrum, Lund

 

Mentor – Björn Zackrisson, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

13.20 – 13.50

Radiobiology - incl FLASH, immunomodulation- moderator Tufve Nyholm

 

Yngre specialist - Emely Kjellsson Lindblom, Medicinsk strålningsfysik, Stockholms Universitet, Stockholm

 

Mentor – Alexandru Dasu, Skandionkliniken, Uppsala

13.55 – 14.25

Dosimetry & QA, AI - moderator - Åsa Carlsson Tedgren

 

Yngre specialist – Kristina Sandgren, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, Umeå

 

Mentor – Tufve Nyholm, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, Umeå

14.25 – 14.45

Kaffe/Utställning

14.45 – 15.15

Imaging och MR-guided RT, MR Linac – moderator Åsa Carlsson Tedgren

 

Yngre specialist – Rebecka Röckert, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Mentor - Petra Witt, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

15.20 – 15.50

SRS och SBRT – moderator Kjell Bergfeldt

 

Yngre specialist - Jenny Kahlmeter, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

 

Mentor – Frida Jakobsson, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

15.50 – 16.00

Diskussion & frågor

16.00

Dagen avslutas

Skriv ut