Personalised/Precision Cancer Medicine – från Teknik till Terapi – 2023

7000 kr

Artikelnr: 9552 Kategorier: ,

Description

Kursen är inställd pga. för få antal anmälda deltagare.

 

Personalised/Precision Cancer Medicine – från Teknik till Terapi

Efterutbildningskurs för specialister inom onkologi

8 – 10 november 2023

Krägga Herrgård, Bålsta

 

Fortbildningsserien fortsätter. Efter ”The small nine” 2019 och ”Rare cancers” 2021 blir det “PCM” 2023.

Kursen syftar till att beskriva teknikerna som möjliggör individanpassad cancerbehandling. Tydligt fokus på klinisk användning både i relation till forskning och rutinsjukvård. Eftersom man kommit längst inom genomiken ägnas detta område särskild uppmärksamhet men även andra omiker belyses.

Expertföreläsningar blandas med fallpresentationer med intentionen att skapa aktiva diskussioner.

Kursavgift ännu ej fastställd men beräknas till ca 7000 kr exkl. moms.

Sista dag för anmälan: 1 oktober 2023

Bakgrund

Införandet av massiv parallell sekvensering (MPS)-baserade teknologier (kallas ofta för next generation sequencing eller NGS) erbjuder möjlighet till individanpassad cancerbehandling. För att underlätta den kliniska användningen har det europeiska sällskapet för medicinsk onkologi (ESMO) utarbetat en skala – The ESMO scale for Clinical Actionability of molecular Targets (ESCAT) (Ann Oncol. 2018 Sep 1;29(9):1895-1902). ESMO har även publicerat rekommendationer rörande användandet av bred genanalys vid spridd cancer (Ann Oncol. 2020 Nov;31(11):1491-1505).

MPS-teknikerna kombinerat med nya behandlingar skapar nya möjligheter för allt fler patienter. Målet med denna kurs är att förmedla kunskap kring PCM:s styrkor och svagheter till kliniskt aktiva onkologer.

Kursansvariga:

Claes Karlsson överläkare ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, programdirektör Karolinska Institutets PCM-program claes.karlsson@regionstockholm.se  

Jeffrey Yachnin överläkare ME Centrum för Kliniska Cancerstudier, Karolinska Universitetssjukhuset jeffrey.yachnin@regionstockholm.se 
Päivi Östling docent, vetenskaplig chef, Precisionsmedicin vid SciLifeLab paivi.ostling@ki.se
Sandra Jonsson Cancerakademi i Norr sandra.jonsson@cancerforskningsfonden.se

 
 Kursen genomförs i samarbete med Cancerakademi Norr

Skriv ut

Preliminärt program

8 november    
10.00-10.40 Kursstart Claes Karlsson
Jeffrey Yachnin
Päivi Östling
10.45-12.00 PCM – styrkor och svagheter Claes Karlsson
Jeffrey Yachnin
12.00-13.00 Lunch  
13.00-13.35 Patientfall Jeffrey Yachnin
13.40-14.25 Genetiska begrepp Johan Lindberg
14.30-15.10 iPCM – implementering av en genpanel i klinisk rutin Johan Lindberg
15.10-15.30 Fika  
15.30-16.10 ESCAT – ESMO scale of clinical actionability of molecular targets Claes Karlsson
16.15-17.00 Patientfall/ESCAT-examination Jeffrey Yachnin

 

9 november     
8.30-9.10 Genomik via blodprov Jeffrey Yachnin
9.15-10.00 Molekylärpatologi Felix Haglund
10.00-10.15 Fika  
10.15-10.55 Molecular Tumor Board Felix Haglund
Jeffrey Yachnin
11.00-11.40 Radiomics Lennart Blomqvist
11.45-12.00 Patientfall Claes Karlsson
12.00-13.00 Lunch  
13.00-13.40 Lungcancer Luigi De Petris
13.45-14.15 Vävnadsprov med hjälp av radiolog Vitali Grozman
14.20-15.00 PCM och germlineförändringar - utmaningar och möjligheter inom ärftlig cancer Svetlana Bajalica Lagercrantz
15.00-15.15 Fika  
15.15-16.25 Kliniska studier och deras design Jeffrey Yachnin
16.30-17.00 Patientfall Luigi De Petris

 

10 november    
8.30-9.10 Cancer Core Europé och Basket of Baskets Claes Karlsson
9.15-10.00 The Drug Rediscovery Protocol (DRUP). Päivi Östling
10.00-10.15 Fika  
10.15-10.55 Teknologier på SciLifeLab Päivi Östling
11.00-11.40 Proteomik Maria Pernemalm
11.45-12.00 Patientfall – ESCAT-repetition Jeffrey Yachnin
12.00-13.00 Lunch  
13.00-13.40 Diagnostisk cancergenomik – nationella rekommendationer Claes Karlsson
13.45-14.15 Data-driven precisionsmedicin Michele Masucci
14.20-15.00 PCM – styrkor och svagheter Claes Karlsson
Jeffrey Yachnin
Päivi Östling

Skriv ut