21:a Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer Njurcancer och Peniscancer

3500 kr

Artikelnr: 1650 Kategorier: ,

Description

Inbjudan till vetenskapligt möte
SUF och SFUO inbjuder med stöd från
Cancerakademin Norr, Amgen, Bayer AB, Novartis AB samt Sanofi
21:a Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer
Njurcancer och Peniscancer
Arild
19-20 april 2018
Rusthållargården, Arild

I syfte att utöka samarbetet mellan urologer/kirurger och onkologer i Sverige som arbetar med omhändertagande och behandling av patienter med urologiska tumörer inbjuds härmed till 21:a Svenska Uro-Onkologiska uppdateringen om urologisk cancer, år 2018 med fokus på: Njurcancer och Peniscancer. Övergripande tema blir att diskutera i relation nationella vårdprogram, EAU guidelines och kvalitetsregisterdata i relation till nya data. Var god se bif preliminärt program.

 

Från och med 2015 tillämpas nya LIF-avtalet fullt ut, och den så kallade 50/50 regeln har försvunnit. Detta medför att vi tar ut en kursavgift om 3.500 kr som tidigare, vi kommer däremot ej att ha möjlighet att subventionera deltagarnas resekostnader, utan var och en bokar och betalar sina resor själva. Faktura på kursavgift kommer att skickas ut och avgiften skall vara betald innan kursen startar.

Syftet med konferensen är att urologer och onkologer skall ges tillfälle till en dialog och diskussion om olika aspekter på njurcancer och peniscancer och dess behandling. Dessutom skapa en utökad dialog med uro-patologer och uro-radiologer. Vår avsikt är att ge översikter inom aktuella och kontroversiella områden.

Kursledningen eftersträvar en balans i fördelningen av platser för urologer/kirurger och onkologer samt om möjligt en någorlunda jämn geografisk fördelning.

Deltagarantal

På konferensen finns utrymme för ca 40 kursdeltagare från urologi/kirurgi samt onkologi. Vid ev platsbrist kan anmälningsdatum vara av betydelse.

Anmäl dig här;

klicka här om du är kursdeltagare/samarbetspartner

klicka här om du är faculty

Konferensen är nu fullbokad!

Om du önskar ställa dig på väntelista, vänligen skicka e-mail till monica.sandstrom@umu.se

Om ni har några frågor går det bra att kontakta

Ola Bratt, e-mail ola.bratt@vgregion.se eller

Jon Kindblom, e-mail jon.kindblom@vgregion.se eller

Monica Sandström, tel 090-785 28 55, 070-640 63 07, e-mail monica.sandstrom@umu.se

 

Sista anmälningsdag 25 mars 2018

För kursledningen

Ola Bratt

Kursansvarig

 

Jon Kindblom

Kursansvarig

För SUF

Amir Sherif

Ordf

För SFUO

Camilla Thellenberg-Karlsson

Ordf

 

Arrangör
SUF och SFUO

i samverkan med Cancerakademi Norr

21:a Svenska Uro-Onologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer
genomförs med stöd från:
Amgen, Bayer AB, Novartis AB samt Sanofi

Skriv ut
Preliminärt program
 
Torsdag 19 april
13.00-13.10
Välkomnande introduktion av Jon Kindblom och Ola Bratt
 
13.10-14.00
Njurcancer: Nationellt kvalitetsregister och SVF
 • Vad har vi lärt oss av registret?
 • Patientöversikt njurcancer
 • Erfarenheter från SVF
 • Diskussion
14.00-15.10
 
 
 
 
Behandling av små njurcancrar
 • Aktiv monitorering
 • Partiell nefrektomi
 • Ablativ behandling (RF, kryo, mikrovågor,...)
14.50-15.10 Kaffepaus
 • Falldiskussioner, små tumörer
15.40-16.00
Uppföljning efter kirurgi: hur och varför?
 • Evidens för nyttan av uppföljning
 • Nya riktlinjer i nationella vårdprogrammet
 • Diskussion
16.30-18.00
Lokal behandling av metastaser
 • SBRT
 • Presentation av uppdaterad svensk studie SBRT
 • Ortopedisk metastaskirurgi
 • Falldiskussioner
 
Fredag 20 april
08.00-10.00
Systemisk behandling av njurcancer
 • Nytt i det nationella vårdprogrammet 2017
 • Nyheter från ASCO GU
 • Immunologisk behandling
 • Diskussion nyheter och immunbehandling
 • Falldiskussioner
10.00-10.30
Kaffepaus och utcheckning
 
10.30-12.30
Peniscancer
 • Modern organbevarande kirurgi
 • Lymfkörteldiagnostik: sentinel node, ICG
 • Utredning med PET/CT
Bensträckare 10 min
 • Onkologisk behandling: neo/adjuvant
 • Falldiskussioner
 • Nivåstrukturerad vård: Hur har det fallit ut?
 • Diskussion nivåstrukturering - kan vi göra den bättre?
12.30
Lunch och hemresa

Skriv ut