Lungcancerdagen

kr

Artikelnr: 2394 Kategorier: ,

Description

    Inbjudan till

 

LUNGCANCERDAGEN

8 November 2018

Oscarsteatern – Stockholm

 

Anmälan stängd!

 

EN DÖDLIG SJUKDOM DU KAN LEVA MED

Allt fler lär sig leva med lungcancer. Därför är det med stor glädje och framtidstro. Lungcancerföreningen bjuder in till Lungcancerdagen 2018.

Årets lungcancerdag är den 15:e i ordningen. Inbjudna är förstås patienter och deras anhöriga/närstående, läkare och övrig vårdpersonal samt politiker.

 

TID OCH PLATS

Lungcancerdagen hålls på Oscarsteatern i Stockholm.
Den 8 november kl 09.30 – 15.30 ca. Registrering mellan kl 8.30 – 9.30.

 

ANMÄLAN

Att närvara på Lungcancerdagen är kostnadsfritt. Tyvärr kan vi inte garantera att alla får plats, så det är först till kvarn som gäller.

Sista dag för din anmälan är den 31 oktober.

VÄGBESKRIVNING

Oscarsteatern, Kungsgatan 63, ligger mitt i centrala Stockholm, cirka 300 meter från Centralstationen och 50 meter ifrån Arlanda Express.

 

MER OM OSS

www.lungcancerforeningen.se kan du läsa mer om vår verksamhet. Hittar du inte vad du

söker där, får du naturligtvis gärna kontakta vår ordförande Tommy Björk.

Honom når du enklast på telefon 070 – 649 34 26. Du kan också skicka ett e-mail till föreningens kansli – kansli@lungcancerforeningen.se

 

Hjärtligt välkomna!

 

Lungcancerföreningen

Tommy Björk                                                                   Monica Sandström

Ordförande                                                                     Styrelseledamot                 

 

Information om Lungcancerdagen:
Monica Sandström, Lungcancerföreningen
Tel: 070-640 63 07

Skriv ut

Moderator:                       Kerstin Cedermark, Stockholm

08.30 – 09.30

Registrering

09.30 – 10.00

 

Lungcancerdagen öppnas
Tommy Björk, ordförande Lungcancerföreningen

 

10.00 – 10.30

 

Lungcancer – vilka typer finns? Vilken behandling finns idag? Vilken ny behandling kommer?
Simon Ekman, Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm


10.35 – 10.55

 

Utbildningsnivå och omhändertagande samt överlevnad vid icke-småcellig lungcancer
Anna Öjdahl Bodén, Lungonkologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

10.55 – 11.00

Bensträckare

11.00 – 11.30

 

 

Komplementär och alternativ medicin 
Johanna Hök Nordberg, Processledare Integrativ Cancervård RCC Stockholm/Gotland, Leg apotekare, Stockholm

 

11.30 – 12.30

Lunch

12.30 – 12.55

 

Patientberättelse/närståendeberättelse

 

13.00 – 14.00

 

 

 

 

Inspirationsföreläsning

Det handlar inte om vilka förutsättningar man har, utan vad man väljer att göra med dem
Aron Andersson, inspiratör som gör det omöjliga möjligt!
Under en spännande föreläsning med mycket skratt, användbara verktyg och många insikter får du ta del av Arons erfarenhet av att maximera sin potential och nå sina mål, oavsett hinder.

 

14.00 – 14.30

Kaffe/Utställning

14.30 – 15.00

Motion och Cancer - Nyttan av fysisk aktivitet vid cancer
Katarina Woxnerud, Stockholm, legitimerad naprapat som varit verksam inom träning och utbildning i 30 år.

15.00 – 15.15

Lungcancerföreningens stipendium 2018 för bästa insats delas ut!

 

15.15 – 15.30

Sammanfattning – Lungcancerdagen avslutas

 

 

Skriv ut