Lungcancerdagen 14 november 2019

kr

Artikelnr: 5390 Kategorier: ,

Description

Inbjudan till

 

LUNGCANCERDAGEN

14 november 2019

Oscarsteatern – Stockholm

 

Anmälan är nu stängd!

 

EN DÖDLIG SJUKDOM DU KAN LEVA MED

Allt fler lär sig leva med lungcancer. Därför är det med stor glädje och framtidstro Lungcancerföreningen bjuder in till Lungcancerdagen 2019.

Årets lungcancerdag är den 16:e i ordningen. Inbjudna är förstås patienter och deras närstående, läkare och övrig vårdpersonal samt politiker.

 

TID OCH PLATS

Lungcancerdagen hålls på Oscarsteatern i Stockholm.

Den 14 november kl 09.30 – 15.30 ca. Registrering mellan kl 8.30 – 9.30.

 

ANMÄLAN

Att närvara på Lungcancerdagen är kostnadsfritt. Tyvärr kan vi inte garantera

att alla får plats, så det är först till kvarn som gäller. Sista dag för din anmälan är den 31 oktober.

VÄGBESKRIVNING

Oscarsteatern, Kungsgatan 63, ligger mitt i centrala Stockholm, cirka 300 meter

från Centralstationen och 50 meter ifrån Arlanda Express.

 

MER OM OSS

www.lungcancerforeningen.se kan du läsa mer om vår verksamhet. Hittar du inte vad du

söker där, får du naturligtvis gärna kontakta oss via vårt kansli – e-mail: kansli@lungcancerforeningen.se

 

Hjärtligt välkomna!

 

Lungcancerföreningen

Leif Carlson                                                                    Monica Sandström

Ordförande                                                                     Styrelseledamot                 

 

Information om Lungcancerdagen:
Monica Sandström, Lungcancerföreningen
Tel: 070-640 63 07

Lungcancerdagen arrangeras av Lungcancerföreningen

Sponsorer
Abbvie, Adegraf, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Cancerakademin,
MSD, Novartis, Oscarsteatern, Pfizer, Roche, Takeda

 

Skriv ut
Moderatorer – Kerstin Cedermark & Roger Henriksson
08.30 – 09.30 Registrering
09.30 – 10.00     Lungcancerdagen öppnas
Leif Carlsson, ordförande Lungcancerföreningen
10.00 – 10.30     Lungcancer – vilka typer finns? Vilken behandling finns idag? Vilken ny behandling kommer?
Maria Planck, Lungkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund samt på Avdelningen för Onkologi, Lunds Universitet, Lund.
10.35 – 11.10     Patienträttigheter?
Göran Edbom, överläkare, Cancercentrum, Umeå
11.15 – 11.30     Patientberättelse
Bo Erixon, Ystad
11.30 – 12.30 Lunch
12.30 – 13.00     Psykosocialt stöd för patienter?
Ylva Hellstadius, Psykosocial rehabilitering, RCC Stockholm-Gotland
13.00 – 14.00       Inspirationsföreläsning Hjärnstark
Anders Hansén, överläkare i psykiatri, berättar om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa.
14.00 – 14.30 Kaffe/Utställning
14.30 – 15.00         Kost och cancer – Vad skall vi egentligen äta för att må bra?
Maria Strid, Leg. dietist, Dietisternas Riksförbund
Emma Nisukangas, Legitimerad Dietist, Region Gävleborg
15.00 – 15.15 Lungcancerföreningens stipendium för bästa insats 2019 delas ut!
15.15 – 15.30 Sammanfattning av dagen och avslut

Lungcancerdagen arrangeras av Lungcancerföreningen

Sponsorer Abbvie, Adegraf, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Cancerakademin, MSD, Novartis, Oscarsteatern, Pfizer, Roche, Takeda

 

Skriv ut