Grundläggande Cytostatikabehandling

7500 kr

Artikelnr: 1659 Kategorier: ,

Description

Svensk Onkologisk förening och Cancerakademin Norr
har nöjet att inbjuda till en kurs i

 

Grundläggande Cytostatikabehandling
17-19 oktober 2018
Lejondals slott

Kursen i grundläggande cytostatikabehandling riktar sig till ST-läkare i onkologi och syftar till att ge en översiktlig genomgång av cytostatikabehandlingens principer. Kursen omfattar två heldagar (utsträckta över tre arbetsdagar) och undervisningsformen är katedrala föreläsningar samt ett obligatoriskt casemoment med redovisning i seminarieform. Ämnen som kommer att beröras under kursen är

  • cytostatikaklassifikation med verkningsmekanismer
  • grundläggande farmakokinetik
  • dosering av cytostatika i praktiken
  • akuta biverkningar, sena biverkningar
  • mekanismer för resistensutveckling
  • cytostatika i kombination med strålbehandling
  • signaltransduktionsinhibitorer

Kursen syftar i första hand att ge en översikt över klassiska cytostatika och dess verkningsmekanismer. Tyrosinkinasinhibitorer och antikroppsbehandlingar berörs översiktligt men är ej kursens primära fokus.
Kursen arrangeras av Svensk Onkologisk Förening i samarbete med Cancerakademin oberoende av externa sponsorer.

Kursen i grundläggande cytostatikabehandling arrangeras 17-19 oktober 2018 på Lejondals slott och kursavgiften inkluderar boende och måltider under kursen. Kursen arrangeras till självkostnadspris utan externt sponsorstöd. Kursavgiften beräknas till ca 7.500 kr (exkl moms), priset ej fastställt ännu.

Kursen är fullbokad – vill du ställa dig på väntelista, vänligen skicka ett e-mail till Monica.sandstrom@umu.se

ST-läkare i onkologi prioriteras i första hand, men ST-läkare från andra specialistutbildningar är välkomna att söka, och antas i mån av plats.

Frågor till kursledningen kan enklast ställas via mail till

Mikael Johansson Onk klin, Umeå mikael.b.johansson@umu.se
Louise Häger Tibell Onk klin, Stockholm louise.hager-tibell@sll.se
Gunnar Wagenius Onk klin, Stockholm

gunnar.wagenius@sll.se

Henrik Lindman Onk klin, Uppsala

henrik.lindman@igp.uu.se

Monica Sandström Cancerakademi Norr monica.sandstrom@umu.se

Skriv ut

Onsdag 17 oktober

 

 

10.00 - 10.25

Upprop och kursintroduktion

Gunnar Wagenius

Henrik Lindman

Mikael Johansson

10.30 - 10.55

Historik

Mikael Johansson

11.00 - 12.00

Farmakokinetik

Sigurd Vitols

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 14.30

Cytostatika översikt

Mikael Johansson

14.30 - 15.00

Kaffe

 

15.00 - 15.55

Cytostatika översikt (forts) inkl. Nationella regimbiblioteket

Mikael Johansson

16.00 - 17.00

Dosering av cytostatika

Henrik Lindman

 

 

 

19.00

Kursmiddag

 

 

 

 

Torsdag 18 oktober

 

 

08.30 - 10.00

Biverkningar av cytostatika 1

Louise Tibell

10.00 - 10.30

Kaffe

 

10.30 - 11.30

Biverkningar av cytostatika 2

Louise Tibell

11.30 - 12.00

Cytostatikasäkerhet

Anette Karevaara

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 14.15

Speciella situationer

Gunnar Wagenius

14.30 - 17.00

Arbete med patientfall

Louise Tibell

Gunnar Wagenius

Henrik Lindman

Mikael Johansson

 

 

 

19.00

Kursmiddag

 

 

 

 

Fredag 19 oktober

 

 

08.30 - 09.10

Cytostatika i kombination med strålbehandling

Gunnar Wagenius

09.15 - 10.00

Cytostatika i kombination med annan medicinsk behandling

Mikael Johansson

10.00 - 10.30

Kaffe

 

10.30 – 11.20

Resistensutveckling

Henrik Lindman

11.25 - 12.00

Framtiden har vi råd med den?

Henrik Lindman

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 14.30

Redovisning av patientfall

Louise Tibell

Gunnar Wagenius

Henrik Lindman

Mikael Johansson

14.30 - 15.00

 

Kursutvärdering

Avslut

Louise Tibell

Gunnar Wagenius

Henrik Lindman

Mikael Johansson

Skriv ut