Grundläggande Cytostatikabehandling 6 – 8 oktober 2021

7000 kr

Artikelnr: 6907 Kategorier: ,

Description

Kursen är nu fullbokad och anmälan stängd!
Om du vill ställa dig på väntelista, vänligen kontakta monica.sandstrom@umu.se

 

Svensk Onkologisk förening och Cancerakademin Norr
har nöjet att inbjuda till en kurs i

 

ST-kurs i Grundläggande Cytostatikabehandling
6 – 8 oktober 2021

Lejondals slott, Bro

Kursen i grundläggande cytostatikabehandling riktar sig till ST-läkare i onkologi och syftar till att ge en översiktlig genomgång av cytostatikabehandlingens principer. Kursen omfattar två heldagar (utsträckta över tre arbetsdagar) och undervisningsformen är katedrala föreläsningar samt ett obligatoriskt casemoment med redovisning i seminarieform. Ämnen som kommer att beröras under kursen är:

  • cytostatika klassifikation med verkningsmekanismer
  • grundläggande farmakokinetik
  • dosering av cytostatika i praktiken
  • akuta biverkningar, sena biverkningar
  • mekanismer för resistensutveckling
  • cytostatika i kombination med strålbehandling
  • signaltransduktionsinhibitorer

Kursen syftar i första hand att ge en översikt över klassiska cytostatika och dess verkningsmekanismer. Tyrosinkinas inhibitorer och antikroppsbehandlingar berörs översiktligt men är ej kursens primära fokus.

Kursen arrangeras av Svensk Onkologisk Förening i samarbete med Cancerakademin oberoende av externa sponsorer.

Kursavgiften inkluderar boende och måltider under kursen. Kursen arrangeras till självkostnadspris utan externt sponsorstöd. Kursavgiften beräknas till ca 7.000 kr (exkl moms), priset ej fastställt ännu.

ST-läkare i onkologi prioriteras i första hand, men ST-läkare från andra specialistutbildningar är välkomna att söka, och antas i mån av plats.

Frågor till kursledningen kan enklast ställas via mail till:

 

Mikael Johansson

Cancercentrum, Umeå

mikael.b.johansson@umu.se

Louise Häger Tibell

Tema Cancer, Stockholm

louise.hager-tibell@sll.se

Gunnar Wagenius

Tema Cancer, Stockholm

gunnar.wagenius@sll.se

Henrik Lindman

Onk klin, Uppsala

henrik.lindman@igp.uu.se

Monica Sandström

Cancerakademi Norr

monica.sandstrom@umu.se

Skriv ut

Preliminärt program

6 oktober

 

 

10.00 - 10.25

Upprop och kursintroduktion

Kursledningen

10.30 - 10.55

Historik

Mikael Johansson

11.00 - 12.00

Cytostatika – översikt

Mikael Johansson

12.00 – 13.00

Lunch

 

13.00 - 14.30

Cytostatika översikt (forts) 

Mikael Johansson

14.30 - 15.00

Kaffe

 

15.00 - 16.00

Praktisk dosering - Calvert, Dosreduktion

Henrik Lindman

16.00 - 17.00

Doseringsövning - gruppvis

 

19.00

Gemensam kursmiddag

 

 

 7 oktober

 

 

08.30 - 10.00

Biverkningar 

Louise Häger Tibell

10.00 - 10.15

Kaffe

 

10.15 - 11.15

Biverkningar, forts

Louise Häger Tibell

11.15 - 12.00

Cytostatikasäkerhet

Anette Karevaara

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 13.45

Svåra situationer

Gunnar Wagenius

13.45 - 14.30

Cytostaikaresistens

Henrik Lindman

14.30 - 15.00

Kaffe

 

15.00 – 17.00

Arbete med patientfall

Kursledningen

19.00

Gemensam kursmiddag

 

 

8 oktober

 

 

08.30 - 09.15

Cytostatika i kombination med andra behandlingar

Mikael Johansson/Gunnar Wagenius

10.00 - 10.15

Kaffe

 

10.15 – 11.15

Hemuppgift cytostatikarutiner

 

11.15 - 12.00

Hälsoekonomi

Henrik Lindman

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 – 14.30

Diskussion av patientfall

Kursledningen

14.30 – 15.00

Kursutvärdering

Kursledningen

Skriv ut