Grundläggande Cytostatikabehandling

7500 kr

Artikelnr: 4733 Kategorier: ,

Description

Kursen är nu fullbokad och anmälan stängd!

Om du önskar stå på väntelista – skicka ett e-mail till monica.sandstrom@umu.se

 

Svensk Onkologisk förening och Cancerakademin Norr
har nöjet att inbjuda till en kurs i

 

Grundläggande Cytostatikabehandling

16 – 18 oktober 2019


Lejondals slott, Bro

Kursen i grundläggande cytostatikabehandling riktar sig till ST-läkare inom onkologi och syftar till att ge en översiktlig genomgång av cytostatikabehandlingens principer. Kursen omfattar två heldagar (utsträckta över tre arbetsdagar) och undervisningsformen är katedrala föreläsningar samt ett obligatoriskt casemoment med redovisning i seminarieform. Ämnen som kommer att beröras under kursen är:

  • cytostatika klassifikation med verkningsmekanismer
  • grundläggande farmakokinetik
  • dosering av cytostatika i praktiken
  • akuta biverkningar, sena biverkningar
  • mekanismer för resistensutveckling
  • cytostatika i kombination med strålbehandling
  • signaltransduktionsinhibitorer

Kursen arrangeras till självkostnadspris utan externt sponsorstöd. Kursavgiften beräknas till ca 7.500 kr (exkl moms), priset ej fastställt ännu.

ST-läkare i onkologi prioriteras i första hand, men ST-läkare från andra specialistutbildningar är välkomna att söka, och antas i mån av plats.

Kursen syftar i första hand att ge en översikt över klassiska cytostatika och dess verkningsmekanismer. Tyrosinkinas inhibitorer och antikroppsbehandlingar berörs översiktligt men är ej kursens primära fokus.

Kursen arrangeras av Svensk Onkologisk Förening i samarbete med Cancerakademin oberoende av externa sponsorer.

Frågor till kursledningen kan enklast ställas via mail till:

Mikael Johansson

Cancercentrum, Umeå

mikael.b.johansson@umu.se

Louise Häger Tibell

Tema Cancer, Stockholm

louise.hager-tibell@sll.se

Gunnar Wagenius

Tema Cancer, Stockholm

gunnar.wagenius@sll.se

Henrik Lindman

Onk klin, Uppsala

henrik.lindman@igp.uu.se

Monica Sandström

Cancerakademi Norr

monica.sandstrom@umu.se

 

Skriv ut
ST kurs i Grundläggande cytostatikabehandling 2019
Onsdag 16 oktober  
10.00 - 10.25   Upprop och kursintroduktion   Henrik Lindman Mikael Johansson  
10.30 - 10.55 Historik Mikael Johansson
11.00 - 12.00 Cytostatika översikt Mikael Johansson
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 14.30 Cytostatika översikt (forts) inkl. Nat regimb. Mikael Johansson
14.30 - 15.00 Kaffe  
15.00 - 15.55 Farmakokinetik Sigurd Vitols
16.00 - 17.00 Dosering av cytostatika Henrik Lindman
 
19.00 Kursmiddag  
 
Torsdag 17 oktober  
08.30 - 10.00 Biverkningar av cytostatika 1 Anastasios.Sofiadis
10.00 - 10.30 Kaffe  
10.30 - 11.30 Biverkningar av cytostatika 2 Anastasios.Sofiadis
11.30 - 12.15 Cytostatikasäkerhet Anette Karevaara
12.15 - 13.15 Lunch  
13.15 - 14.15 Resistensutveckling Henrik Lindman
14.15 - 17.00   Arbete med patientfall   Henrik Lindman Mikael Johansson
 
19.00 Kursmiddag  
 
Fredag 18 oktober  
08.30 - 09.15 Cytostatika i kombination med strålbehandling Mikael Johansson
09.15 - 10.00 Cytostatika i kombination med annan medicinsk behandling Mikael Johansson
10.00 - 10.30 Kaffe  
10.30 – 11.15 Framtiden Mikael Johansson
11.15 - 12.00 Framtiden - har vi råd med den? Henrik Lindman
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 14.00 Diskussion av patientfall Henrik Lindman Mikael Johansson
14.00 - 14.30 Kursutvärdering Henrik Lindman Mikael Johansson
   

Skriv ut