C-kurs i Palliativ Medicin

7000 kr

Artikelnr: 1648 Kategorier: ,

Description

OBS! Denna inbjudan/anmälan gäller delkurs 2 i Umeå

Den Nordiska specialistkursen i palliativ medicin uppfyller kurskrav på C-nivå i palliativ medicn, men med start hösten 2017 kommer även svenska kurser som uppfyller C-kraven i palliativ medicin att ges.

På uppdrag av Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM) har en arbetsgrupp med representanter från fem universitetsorter tagit fram ett upplägg med fyra c-nivåkurser som tillsammans täcker det teoretiska innehållet för en specialistutbildning i palliativ medicin. Kurserna ges som fristående ST-kurser och är inte statligt finansierade utan bygger på deltagaravgifter. Den första omgången med fyra delkurser kommer att ges under tiden oktober 2017 till hösten 2018, därefter ges preliminärt nästa kursomgång under tiden hösten 2018 till våren 2020.

Varje delkurs anordnas lokalt och anmälan, antagning, genomförande och examination sköts av den lokala organisatören. Det finns alltså i nuläget ingen central administrativ samordning av de olika delkurserna.

Plan för den första omgången av Svenska specialistkursen i palliativ medicin:

Delkurs 1: Stockholm (Stockholms Sjukhem)
1-19 oktober 2017
Delmål: c1, c3-c5
Ansvariga: Staffan Lundström, Per Fürst
e-mail: staffan.lundstrom@stockholmssjukhem.se, per.furst@stockholmssjukhem.se

Delkurs 2: Umeå (Norrlands Universitetssjukhus)
6-9 februari 2018
Delmål: c2, c4, c5
Ansvarig: Bertil Axelsson
e-mail: bertil.axelsson@regionjh.se

För att ta del av föreläsningar, klicka på den föreläsning du är intresserad av;
Axelsson – Medicinsk brytpunktsbedöning
Axelsson – Kirurgisk palliation
Johansson – Tumörbiologi
Johansson – Medicinsk cancerbehandling

Vi har bokat hotellrum på U&Me hotell, Storgatan 46, 903 26 Umeå.
Ankomst 6 februari och avresa 9 februari.
Vid bokning uppge “C-kurs i Palliativ Medicin”
Sista dag för bokning av rum är 5 januari. Därefter kan vi inte garantera att rum finns.
Enkelrum 1.100 kr/dygn
Dubbelrum 1.250 kr/dygn
Frukost ingår

OBS! Kursdeltagare bokar och betalar själva sitt hotellrum.

http://www.umehotel.se/ Anmälan till delkurs 2, klicka här

Kursen är nu fulltecknad – vill du ställa sig på väntelista för ev återbud kan du maila till Monica Sandström, monica.sandstrom@umu.se.

Delkurs 3: Lund
Våren 2018
Delmål: c7, c9, c10
Ansvarig: Carl Johan Fürst
e-mail: carl_johan.furst@med.lu.se

Delkurs 4: Göteborg
Hösten 2018
Delmål: c3, c5, c6, c8, c10, c11, c13
Ansvariga: Åsa Dahlström Johansson, Marit Karlsson
e-mail: asa.dahlstrom.johansson@vgregion.se, marit.karlsson@liu.se

Kurskostnad
Kostnaden för en fyradagarskurs uppskattas till ca 7.000 kr per deltagare, men kommer att variera mellan kursorterna. I avgiften inkluderas fika, lunch, en kursmiddag och kursdokumentation.
Vid återbud senare än 3 veckor före kursstart utgår en administrativ avgift om 1.000 kr.

Prioriteringsgrupp 1: ST-läkare med ST-tjänst i palliativ medicin
Prioriteringsgrupp 2: Specialistläkare som arbetar i specialiserad palliativ vård och som enligt intyg från handledare eller verksamhetschef har för avsikt att ansöka om specialistbevis i palliativ medicin men saknar ST-tjänst
Prioriteringsgrupp 3: Övriga ST-läkare
Prioriteringsgrupp 4: Övriga specialistläkare

Först till kvarn gäller inom respektive prioriteringsgrupp.
Intyg från handledare eller verksamhetschef om aktuell ST-tjänst i palliativ medicin ska bifogas anmälan.

Sista anmälningsdag: 31 december 2017
Antal kursplatser: max 30, min 18

Skriv ut
Preliminärt schema C-kurs i Umeå (delmål c2, c4, c5, c12)
Tidpunkt: 6-9 februari 2018
Plats: Bärnstenssalen, Norrlands Universitetssjukhus
 
Tisdag 6 februari
09.30-10.00
Välkommen
B Axelsson
10.10-11.45
Cancersjd - biologi, patofysiologi
M Johansson
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.35
Cancersjd - terapier och förlopp
M Johansson
14.55-16.30
Onkologisk palliation
M Sandström
 
Onsdag 7 februari
08.15-09.50
Hjärtsvikt
K Lindmark, H Ångström
KOL
E Norman
10.10-11.45
Njursvikt, ALS, demens
B Axelsson
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.35 Falldiskussioner icke-maligna sjukdomar
14.55-16.30
Onkologiska falldiskussioner
Lokaler Gråstenen, Flintan, Täljstenen
 
Torsdag 8 februari
08.15-09.50
Kirurgisk palliation
B Axelsson
10.10-11.45
Nutrition i livets slutskede
J Sigurdh
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.35
Medicinsk brytpunktsbedömning
B Axelsson
14.55-16.30 EXAMINATION
 
Fredag 9 februari
08.15-09.50
Hur beräkna behovet av palliativ vård?
B Axelsson, H Ångström
10.10-11.45
Palliativ forskning
Kvalitetsregister
B Axelsson
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.35

Möjliga projekt

Lokaler Gråstenen, Flintan, Täljstenen
14.55-16.30 Utvärdering/Avslutning senast kl 16.00
 
Examination:
Web-tentamen med multiple choicefrågor?
Att läsa innan: Ett antal artiklar berörande kursens ämnen.
 
ST-blockare i palliativ medicin i första hand
Gråblockare i palliativ medicin i andra hand
Intresserade palliativa kollegor i tredje hand
ST i andra specialiteter i sista hand

Skriv ut