24:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer – Prostatacancer – 2023

4000 kr

Artikelnr: 8555 Kategorier: ,

Description

SUF och SFUO inbjuder till

24:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

Prostatacancer
27 – 28 april 2023

 Rusthållargården, Arild

 

 

I syfte att utöka samarbetet mellan urologer/kirurger och onkologer i Sverige som arbetar med omhändertagande och behandling av patienter med urologiska tumörer inbjuds härmed till 24:e Svenska Uro-Onkologiska uppdateringen om urologisk cancer, år 2023 med fokus på Prostatacancer. Övergripande tema blir att diskutera nationella vårdprogram, EAU guidelines och kvalitetsregisterdata i relation till nya data.

Kursavgift om 4.000 kr ex moms och innefattar konferens inkl logi och förtäring, Vi kommer däremot ej att ha möjlighet att subventionera deltagarnas resekostnader, utan var och en bokar och betalar sina resor själva. Faktura på kursavgift kommer att skickas ut i anslutning till kursen.

Syftet med konferensen är att urologer och onkologer skall ges tillfälle till en dialog och diskussion om olika aspekter på prostatacancer och dess behandling. Dessutom skapa en utökad dialog med uro-patologer och uro-radiologer. Vår avsikt är att ge översikter inom aktuella och kontroversiella områden.

Kursledningen eftersträvar en balans i fördelningen av platser för urologer/kirurger och onkologer samt om möjligt en någorlunda jämn geografisk fördelning.

Deltagarantal
På konferensen finns utrymme för ca 40 kursdeltagare från urologi/kirurgi samt onkologi. Vid ev platsbrist kan anmälningsdatum vara av betydelse.

Om ni har några frågor kring det vetenskapliga programmet går det bra att kontakta Ola Bratt, e-mail: ola.bratt@vgregion.se eller Jon Kindblom, e-mail: jon.kindblom@vgregion.se

När det gäller praktiska frågor – vänligen kontakta Monica Sandström, tel 090-785 28 55, 070-640 63 07, eller per e-mail monica.sandstrom@umu.se.

 Sista anmälningsdag 25 mars 2023

 

För kursledningen

Ola Bratt

Kursansvarig

Jon Kindblom

Kursansvarig

För SUF

För SFUO
Lotta Renström Koskela

 

Ordf

Camilla Thellenberg-Karlsson

Ordf

Arrangör
SUF och SFUO

i samverkan med Cancerakademi Norr

24:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer
genomförs med stöd från läkemedelsföretag

 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut

Preliminärt program

Torsdag 27 april 

11.00 – 11.10

Välkomnande introduktion 

Jon Kindblom/Ola Bratt
11.10 – 12.00  

Screening - Moderator: Ola Bratt

 
 

Introduktion – översikt           (OPT)            

 
 

MR-baserad screening         

 
 

Enbart riktade eller riktade + systematiska biopsier?

 
 

Kompletterande blodprov i screeningalgoritmen                

 
 

Diskussion    

 
 

Bensträckare                       

 
12.00 – 12.45

Aktiv monitorering och fokal behandling - Moderator: Anders Bjartell

 
 

Introduktion

 
 

När MR och när biopsi under AM?            

 
 

Fokal behandling

 
 

Diskussion

 
12.45 – 13.45

Lunch

 
13.45 – 15.15

PSMA-PET/DT - Moderator: TBA

 
 

Introduktion

 
 

Gallium eller fluor som spårämne?

 
 

Vilken är risken för falskt positiva/negativa fynd?

 
 

Primär diagnostik

 
 

Primär stadieutredning         

 
 

Recidiv (resultat + pågående studier)

 
 

MDT (metastasis-directed treatment)           

 
 

Diskussion    

 
15.15 – 15.45

Kaffe/Utställning

 
15.45 – 18.00

Kurativt syftande behandling - Moderator: Jon Kindblom

 
 

Introduktion

 
 

Nationell ePROM i utvärdering av kurativ behandling                   

 
 

Kirurgi: Samband mellan volym och resultat

 
 

Diskussion

 
 

Strålbehandling: Fokal boost

 
 

Strålbehandling: Prerektal spacer

 
 

Diskussion

 
 

Bensträckare med frukt                       

 
 

Neoadjuvant och adjuvant behandling: Nyheter i NVP

 
 

Strålbehandling: Regionala lymfkörtlar (cNx & cN1)           

 
 

Diskussion

 
 

 

 

Fredag 28 april

 

 
08.00– 09.45 

Metastaserad PC: Primär behandling - Moderator: Mats Andén

 
 

Introduktion

 
 

Primär trippelbehandling primär                  

 
 

Val av tilläggsterapi: Falldiskussioner (Kahoot el dyl)

 
 

Bensträckare

 
 

Kardio-onkologi

 
 

Diskussion

 
09.45 – 10.15

 Kaffe och utcheckning

 
10.15 – 12.15

Kastrationsresistent PC, genetik - Moderator: Ingela Frank Lissbrant

 
 

Introduktion

 
 

Radionuklider: Lutetium, inkl akt studier tidigare fas          

 
 

PARP-hämmare

 
 

Bensträckare                      

 
 

Prediktiv genetisk testning för PARP

 
 

ProBio-studien & CTC

 
 

Genetisk testning för ärftliga cancersyndrom                     

 
 

Diskussion    

 
12.15 

Lunch och hemresa

 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut