24:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer – Prostatacancer – 2023

4000 kr

Artikelnr: 8555 Kategorier: ,

Description

Mötet är nu fullbokat och anmälan stängd!
Om du vill ställa dig på väntelista, vänligen kontakta monica.sandstrom@umu.se

 

SUF och SFUO inbjuder till

24:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

Prostatacancer
27 – 28 april 2023

 Rusthållargården, Arild

 

 

I syfte att utöka samarbetet mellan urologer/kirurger och onkologer i Sverige som arbetar med omhändertagande och behandling av patienter med urologiska tumörer inbjuds härmed till 24:e Svenska Uro-Onkologiska uppdateringen om urologisk cancer, år 2023 med fokus på Prostatacancer. Övergripande tema blir att diskutera nationella vårdprogram, EAU guidelines och kvalitetsregisterdata i relation till nya data.

Kursavgift om 4.000 kr ex moms och innefattar konferens inkl logi och förtäring, Vi kommer däremot ej att ha möjlighet att subventionera deltagarnas resekostnader, utan var och en bokar och betalar sina resor själva. Faktura på kursavgift kommer att skickas ut i anslutning till kursen.

Syftet med konferensen är att urologer och onkologer skall ges tillfälle till en dialog och diskussion om olika aspekter på prostatacancer och dess behandling. Dessutom skapa en utökad dialog med uro-patologer och uro-radiologer. Vår avsikt är att ge översikter inom aktuella och kontroversiella områden.

Kursledningen eftersträvar en balans i fördelningen av platser för urologer/kirurger och onkologer samt om möjligt en någorlunda jämn geografisk fördelning.

Deltagarantal
På konferensen finns utrymme för ca 40 kursdeltagare från urologi/kirurgi samt onkologi. Vid ev platsbrist kan anmälningsdatum vara av betydelse.

Om ni har några frågor kring det vetenskapliga programmet går det bra att kontakta Ola Bratt, e-mail: ola.bratt@vgregion.se eller Jon Kindblom, e-mail: jon.kindblom@vgregion.se

När det gäller praktiska frågor – vänligen kontakta Monica Sandström, tel 090-785 28 55, 070-640 63 07, eller per e-mail monica.sandstrom@umu.se.

 Sista anmälningsdag 25 mars 2023

 

För kursledningen

Ola Bratt

Kursansvarig

Jon Kindblom

Kursansvarig

För SUF

För SFUO
Lotta Renström Koskela

 

Ordf

Camilla Thellenberg-Karlsson

Ordf

Arrangör
SUF och SFUO

i samverkan med Cancerakademi Norr

 

Skriv ut

Program

Torsdag 27 april 

11.00 – 11.10

Välkomnande introduktion 

Jon Kindblom/Ola Bratt
11.10 – 12.00  

Screening - Moderator: Ola Bratt

 
 

Introduktion – översikt           (OPT)            

Ola Bratt
 

MR-baserad screening         

Jonas Hugosson
 

Enbart riktade eller riktade + systematiska biopsier?

Jonas Hugosson
 

Kompletterande blodprov i screeningalgoritmen                

Tobias Nordström
 

Diskussion    

 
 

Bensträckare                       

 
12.00 – 12.45

Aktiv monitorering och fokal behandling - Moderator: Anders Bjartell

 
 

Introduktion

Moderator
 

När MR och när biopsi under AM?            

Stefan Carlsson                    
 

Fokal behandling

Anna Lantz
 

Diskussion

 
12.45 – 13.45

Lunch

 
13.45 – 15.15

PSMA-PET/DT - Moderator: Ola Bratt

 
 

Introduktion

Moderator
 

Gallium eller fluor som spårämne?

Elin Trädgårdh
 

Vilken är risken för falskt positiva/negativa fynd?

Elin Trädgårdh
 

Primär diagnostik

Ola Bratt
 

Primär stadieutredning         

Anders Bjartell
 

Recidiv (resultat + pågående studier)

Stefan Carlsson                  
 

MDT (metastasis-directed treatment)           

Jon Kindblom
 

Diskussion    

 
15.15 – 15.45

Kaffe/Utställning

 
15.45 – 18.00

Kurativt syftande behandling - Moderator: Jon Kindblom

 
 

Introduktion

Moderator
 

Nationell ePROM i utvärdering av kurativ behandling                   

Ingela Franck Lissbrant
 

Kirurgi: Samband mellan volym och resultat

Rebecka A Godtman
 

Diskussion

 
 

Strålbehandling: Fokal boost

Camilla T Karlsson
 

Strålbehandling: Prerektal spacer

Karin Braide
 

Diskussion

 
 

Bensträckare med frukt                       

 
 

Neoadjuvant och adjuvant behandling: Nyheter i NVP

Jon Kindblom
 

Strålbehandling: Regionala lymfkörtlar (cNx & cN1)           

Jon Kindblom
 

Diskussion

 
 

 

 

Fredag 28 april

 

 
08.00– 09.45 

Metastaserad PC: Primär behandling - Moderator:  Åsa Jellvert 

 
 

Introduktion

Moderator
 

Primär trippelbehandling primär                  

Camilla T Karlsson
 

Val av tilläggsterapi: Falldiskussioner (Kahoot el dyl)

Olof Ståhl
 

Bensträckare

 
 

Kardio-onkologi

Ingrida Verbiene
 

Diskussion

 
09.45 – 10.15

 Kaffe och utcheckning

 
10.15 – 12.15

Kastrationsresistent PC, genetik - Moderator: Ingela Frank Lissbrant

 
 

Introduktion

Moderator
 

Radionuklider: Lutetium, inkl akt studier tidigare fas          

Jon Kindblom
 

PARP-hämmare

Olof Ståhl
 

Bensträckare                      

 
 

Prediktiv genetisk testning för PARP

Olof Ståhl
 

ProBio-studien & CTC

Henrik Grönberg
 

Genetisk testning för ärftliga cancersyndrom                     

Ola Bratt
 

Diskussion    

 
12.15 

Lunch och hemresa

 

Skriv ut