Grundläggande Cytostatikabehandling

7000 kr

Artikelnr: 6377 Kategorier: ,

Description

Kursen är nu fullbokad och anmälan stängd!
Om du vill ställa dig på väntelista, vänligen kontakta monica.sandstrom@umu.se

 

Svensk Onkologisk förening och Cancerakademin Norr
har nöjet att inbjuda till en kurs i

 

Grundläggande Cytostatikabehandling
7 – 9 oktober 2020
Tammsvik Konferens, Bro

Kursen i grundläggande cytostatikabehandling riktar sig till ST-läkare i onkologi och syftar till att ge en översiktlig genomgång av cytostatikabehandlingens principer. Kursen omfattar två heldagar (utsträckta över tre arbetsdagar) och undervisningsformen är katedrala föreläsningar samt ett obligatoriskt casemoment med redovisning i seminarieform. Ämnen som kommer att beröras under kursen är:

  • cytostatika klassifikation med verkningsmekanismer
  • grundläggande farmakokinetik
  • dosering av cytostatika i praktiken
  • akuta biverkningar, sena biverkningar
  • mekanismer för resistensutveckling
  • cytostatika i kombination med strålbehandling
  • signaltransduktionsinhibitorer

Kursen syftar i första hand att ge en översikt över klassiska cytostatika och dess verkningsmekanismer. Tyrosinkinas inhibitorer och antikroppsbehandlingar berörs översiktligt men är ej kursens primära fokus.

Kursen arrangeras av Svensk Onkologisk Förening i samarbete med Cancerakademin oberoende av externa sponsorer.

Kursavgiften inkluderar boende och måltider under kursen. Kursen arrangeras till självkostnadspris utan externt sponsorstöd. Kursavgiften beräknas till ca 7.000 kr (exkl moms), priset ej fastställt ännu.

ST-läkare i onkologi prioriteras i första hand, men ST-läkare från andra specialistutbildningar är välkomna att söka, och antas i mån av plats.

Frågor till kursledningen kan enklast ställas via mail till:

Mikael Johansson

Cancercentrum, Umeå

mikael.b.johansson@umu.se

Louise Häger Tibell

Tema Cancer, Stockholm

louise.hager-tibell@sll.se

Gunnar Wagenius

Tema Cancer, Stockholm

gunnar.wagenius@sll.se

Henrik Lindman

Onk klin, Uppsala

henrik.lindman@igp.uu.se

Monica Sandström

Cancerakademi Norr

monica.sandstrom@umu.se

 

Skriv ut
Preliminärt program  
Onsdag 7 oktober  
10.00 - 10.25 Upprop och kursintroduktion
10.30 - 10.55 Historik
11.00 - 12.00 Cytostatika översikt
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 14.30 Cytostatika översikt (forts) inkl. Nat regimb.
14.30 - 15.00 Kaffe  
15.00 - 15.55 Farmakokinetik
16.00 - 17.00 Dosering av cytostatika
 
19.00 Kursmiddag  
 
Torsdag 8 oktober  
08.30 - 10.00 Biverkningar av cytostatika 1
10.00 - 10.30 Kaffe  
10.30 - 11.30 Biverkningar av cytostatika 2
11.30 - 12.15 Cytostatikasäkerhet
12.15 - 13.15 Lunch  
13.15 - 14.15 Resistensutveckling
14.15 - 17.00   Arbete med patientfall  
 
19.00 Kursmiddag  
 
Fredag 9 oktober  
08.30 - 09.15 Cytostatika i kombination med strålbehandling
09.15 - 10.00 Cytostatika i kombination med annan medicinsk behandling
10.00 - 10.30 Kaffe  
10.30 – 11.15 Framtiden
11.15 - 12.00 Framtiden - har vi råd med den?
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 14.00 Diskussion av patientfall
14.00 - 14.30 Kursutvärdering
 

Skriv ut