Hjärntumördagarna 2019

kr

Artikelnr: 5258 Kategorier: ,

Description

Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer

bjuder in till

 

HJÄRNTUMÖRDAGAR

26 – 27 september 2019

Scandic Continental

Vasagatan 22, Stockholm

 

Anmälan till mötet är nu stängd!

Hjärntumördagarna har ett syfte att sprida kunskap om en grupp patienter som inte har stark röst i den allmänna debatten. Vi vänder oss till alla som kan vara intresserade, men i första hand till dem som vill öka sina kunskaper inom området hjärntumörer. Årets möte kommer att bl a att belysa nya framsteg i terapin av maligna gliom.

Årets Hjärntumördagar är återigen två dagar, där första dagen (26 sept) är vikt för vårdpersonal och andra dagen (27 sept) för patienter, närstående, vårdpersonal samt övriga intresserade.

 

Att närvara på Hjärntumördagen är kostnadsfritt.Tyvärr kan vi inte garantera att alla får plats, så det är först till kvarn som gäller.

Sista dag för din anmälan är den 1 september.

Notera på anmälan vilken dag/dagar du önskar delta samt om du är patient, närstående eller vårdpersonal.

OBS! Om du avbokar din anmälan efter den 20 augusti, debiteras du 1000 kr – gäller vårdpersonal.

Om ni önskar ytterligare information angående dessa dagar, vänligen kontakta  Monica Sandström på tel 090-785 28 55 eller e-mail monica.sandstrom@umu.se.

Välkomna till denna dag som vi hoppas skall kunna bli ett nationellt stöd till denna patientgrupp!

Bästa hälsningar

Roger Henriksson

 

Ordförande

 

Nationella Planeringsgruppen
CNS-tumörer

 

 Hjärntumördagen arrangeras av
Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer 
i samarbete med Cancerakademi Norr

Sponsorer
Bristol Myers Squibb, Misa, Novocure, Olivia Rehabilitering, Svenska Hjärntumörföreningen, UCB Pharma AB

 

Skriv ut
26 September Dagen reserverad för vårdpersonal
08.30-10.00 Registrering
10.00-10.10   Inledning och mål med dagen Roger Henriksson, ordf nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer
10.10-11.10     Vad nytt inom diagnostik och behandling av hjärntumörer? CNS-tumörer Roger Henriksson, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Vårdprogram – Sara Kinhult, Onkologkliniken, SUS, Lund Neurokirurgi och tiden efter neurokirurgi – Peter Milos, Neurokir klin Universitetssjukhuset, Linköping
11.10-11.20   Bensträckare  
11.20- 11.40   Patientöversikt och kvalitetsregister Michael Strandeus, Onkologiska kliniken, Ryhovs sjukhus, Jönköping
11.45-12.00 Patientfall Maria Sandström, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
12.00-13.00   Lunch  
13.00-13.25 Min vårdplan Alexandra Dovin, RCC Stockholm Gotland, Stockholm
13.30-13.55   Små förändringar på DNA-nivå gör stora skillnader för dagens och morgondagens cancerpatienter Fredrik Enlund, Diagnostiskt centrum i Landstinget Kalmar
14.00-14.30   Kaffe/Utställning  
14.30-14.50     Skandionkliniken - hur har det gått? Kjell Bergfeldt, Skandionkliniken, Uppsala  
14.55-15.30         Återfallsbehandling Kirurgi – Göran Hesselager, Neurokir klin, Akademiska sjukhuset, Uppsala Strålbehandling – Mikael Gubanski, Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm Medicinsk behandling – Magnus Lindskog, Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
15.30-15.45 Patientfall Sofia Hylin, Neurolog klin, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
15.50-16.15     Nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering 2019. Hur ska det omsättas i praktiken för patienter med hjärntumör? Gunnar Eckerdal – Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst, Göteborg
16.15-16.30 Dagen avslutas Sammanfattning och reflektioner
27 September   Patienter/Närstående/Vårdpersonal  
08.30-09.30 Registrering
09.30-09.45   Inledning och mål med dagen Roger Henriksson, ordf nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer
09.50-10.10       Vad är en hjärntumör? Hur behandlas den? Vad nytt i frontlinjen? Vad säger vårdprogrammet? Roger Henriksson, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå  
10.15-10.40   Vad är en klinisk studie? Vilka studier pågår idag? Annika Malmström, LaH, Universitetssjukhuset, Linköping
10.40 -10.50   Bensträckare  
10.50-11.15   Komplementär och alternativ medicin Johanna Hök Nordberg, Processledare Integrativ Cancervård RCC Stockholm/Gotland, Leg apotekare, Stockholm
11.15–11.30   Diskussion – summering av förmiddagen  
11.30-12.45   Lunch  
12.45-13.30   Hjärntrötthet - viktigt att tänka på vid tumörer i nervsystemet Lena Ek, Neurologimottagningen, SUS,  Malmö
13.35-14.00   Patientfall Katja Werlenius, Verksamhetsområde Onkologi, SU/Sahlgrenska
14.00-14.30   Kaffe/Utställning  
14.30-15.00   Kost och Cancer Emma Nisukangas, Leg. Dietist, Gävle Sjukhus
15.00–15.15     Dagen avslutas Sammanfattning och reflektioner  

Hjärntumördagarna arrangeras av Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer i samarbete med Cancerakademi Norr

Sponsorer Bristol Myers Squibb, Misa, Novocure, Olivia Rehabilitering, Svenska Hjärntumörföreningen; UCB Pharma AB

 

Skriv ut