23:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer – Urinblåsecancer & Peniscancer – 2022

4000 kr

Artikelnr: 7743 Kategorier: ,

Description

 

Kursen är nu fullbokad och anmälan stängd!
Om du önskar ställa dig på väntelista, vänligen kontakta monica.sandstrom@umu.se

 

 

SUF och SFUO inbjuder till

23:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

Urinblåsecancer & Peniscancer
28 – 29 april 2022

 Rusthållargården, Arild

 

 

I syfte att utöka samarbetet mellan urologer/kirurger och onkologer i Sverige som arbetar med omhändertagande och behandling av patienter med urologiska tumörer inbjuds härmed till 23:e Svenska Uro-Onkologiska uppdateringen om urologisk cancer, år 2022 med fokus på Urinblåsecancer & Peniscancer. Övergripande tema blir att diskutera nationella vårdprogram, EAU guidelines och kvalitetsregisterdata i relation till nya data.

Kursavgift om 4.000 kr ex moms och innefattar konferens inkl logi och förtäring, Vi kommer däremot ej att ha möjlighet att subventionera deltagarnas resekostnader, utan var och en bokar och betalar sina resor själva. Faktura på kursavgift kommer att skickas ut i anslutning till kursen.

Syftet med konferensen är att urologer och onkologer skall ges tillfälle till en dialog och diskussion om olika aspekter på urinblåsecancer & peniscancer och dess behandling. Dessutom skapa en utökad dialog med uro-patologer och uro-radiologer. Vår avsikt är att ge översikter inom aktuella och kontroversiella områden.

Kursledningen eftersträvar en balans i fördelningen av platser för urologer/kirurger och onkologer samt om möjligt en någorlunda jämn geografisk fördelning.

Deltagarantal
På konferensen finns utrymme för ca 40 kursdeltagare från urologi/kirurgi samt onkologi. Vid ev platsbrist kan anmälningsdatum vara av betydelse.

Om ni har några frågor kring det vetenskapliga programmet går det bra att kontakta Ola Bratt, e-mail: ola.bratt@vgregion.se eller Jon Kindblom, e-mail: jon.kindblom@vgregion.se

När det gäller praktiska frågor – vänligen kontakta Monica Sandström, tel 090-785 28 55, 070-640 63 07, eller per e-mail monica.sandstrom@umu.se.

 Sista anmälningsdag 25 mars 2022

 

För kursledningen

Ola Bratt

Kursansvarig

Jon Kindblom

Kursansvarig

För SUF

För SFUO
Lotta Renström Koskela

Ordf

Camilla Thellenberg-Karlsson

Ordf

Arrangör
SUF och SFUO

i samverkan med Cancerakademi Norr

23:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer
genomförs med stöd från:

Skriv ut

Program

Torsdag 28 april

11.00 - 11.05 Welcome O Bratt
11.05 - 12.15 Bladder sparing in MIBC – current status A Choudhury
12.15 -13.15
Lunch  

13.15 - 14.40

 

Lynch Syndrome and upper tract urothelial carcinoma (UTUC)
Moderator - Ola Bratt

 

13.15 - 13.35

 

How to assess if a patient with UTUC has a Lynch syndrome, and how to monitor the urinary tract in patients with Lynch Syndrome (with or without UTUC) M Nilbert
13.35 - 13.55 How to diagnose UTUC  F Liedberg
13.55 - 14.15 Lymph node dissection for UTUC F Liedberg

14.20 - 14.40

 

Incomplete response after neoadjuvant chemotherapy and radical cystectomy – How to handle given current evidence?

 

F Costa Svedman

 

14.40 - 15.10 Kaffe/Utställning  

15.10 – 18.00

 

Molekylär klassning och metastatisk sjukdom
Moderator: Anders Ullén

 
15.10 – 15.40

Molekylär klassning av urotelial cancer

G Sjödahl
15.40 – 16.10

Analys av PDL1-status: uppdatering, fallgropar

C Lind
16.10 – 16.15

Bensträckare

 
16.15 – 16.45

Behandling av M1 – underhållsbehandling ny standard

F Jawdat
16.45 – 17.15

Behandling av M1 – ADC (Antibody drug conjugates) och TKI

I Verbiene
17.15 – 17.30

Behandling av M1, icke urotelial blåscancer, regimer, evidens

D Papantoniou
19.15 - 

Gemensam middag

 
 

 

 
Fredag 29 april

 

 

08.00 – 09.30

 

Lokaliserad blåscancer
Moderator: F Liedberg

 

08.00 – 08.20

 

FDG-PET-CT vid urotelial cancer (UTUC och blåscancer) – randomiserad och annan evidens

E Trägårdh

 

08.20 – 08.35

Patientfall med Kahoot

J Abrahamsson

08.40 – 09.10

 

T1-sjukdom (molekylära markörer, EAU 2021 riskkalkylator och patologi, invasionsdjup mm)

T Thiel

 

09.10 – 09.30

 

Lymfkörtelkirurgi vid urotelial cancer (blåsa) – randomiserad och annan evidens 

H Kjölhede

 

09.30 – 10.00

Kaffe  utcheckning

 

10.00 – 12.15

 

Peniscancer

Moderatorer: Peter Kirrander och Emma Ulvskog

 

10.00 – 10.10 

Introduktion

P Kirrander

10.10 – 10.40

Kirurgi: State of art och trender

P Kirrander

10.40 – 10.50

PET/DT

E Trägårdh

11.00 – 11.30

Onkologi: State of the art och trender

E Ulvskog

11.30 – 12.15

Falldiskussioner (onkolog + urolog)

 

12.20

Avslutning

O Bratt

12.30 Lunch och hemresa  

Skriv ut