23:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer 22 – 23 april 2021

4000 kr

Artikelnr: 6538 Kategorier: ,

Description

Vi måste tyvärr meddela att mötet i Arild 2021 är inställt på grund av  rådande läge gällande Coronaviruset.
Vi tar nya tag och satsar på ett möte 2022 istället och då den 28 – 29 april, notera redan nu detta datum i er kalender!

 

 

SUF och SFUO inbjuder till

23:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

Urinblåsecancer – INSTÄLLD
22 – 23 april 2021

 Rusthållargården, Arild

 

I syfte att utöka samarbetet mellan urologer/kirurger och onkologer i Sverige som arbetar med omhändertagande och behandling av patienter med urologiska tumörer inbjuds härmed till 23:e Svenska Uro-Onkologiska uppdateringen om urologisk cancer, år 2021 med fokus på Urinblåsecancer. Övergripande tema blir att diskutera i relation nationella vårdprogram, EAU guidelines och kvalitetsregisterdata i relation till nya data.

Kursavgift om 4.000 kr ex moms och innefattar konferens inkl logi och förtäring, Vi kommer däremot ej att ha möjlighet att subventionera deltagarnas resekostnader, utan var och en bokar och betalar sina resor själva. Faktura på kursavgift kommer att skickas ut i anslutning till kursen.

Syftet med konferensen är att urologer och onkologer skall ges tillfälle till en dialog och diskussion om olika aspekter på urinblåsecancer och dess behandling. Dessutom skapa en utökad dialog med uro-patologer och uro-radiologer. Vår avsikt är att ge översikter inom aktuella och kontroversiella områden.

Kursledningen eftersträvar en balans i fördelningen av platser för urologer/kirurger och onkologer samt om möjligt en någorlunda jämn geografisk fördelning.

Deltagarantal
På konferensen finns utrymme för ca 40 kursdeltagare från urologi/kirurgi samt onkologi. Vid ev platsbrist kan anmälningsdatum vara av betydelse.

Om ni har några frågor kring det vetenskapliga programmet går det bra att kontakta Ola Bratt, e-mail: ola.bratt@vgregion.se eller Jon Kindblom, e-mail: jon.kindblom@vgregion.se

När det gäller praktiska frågor – vänligen kontakta Monica Sandström, tel 090-785 28 55, 070-640 63 07, eller per e-mail monica.sandstrom@umu.se.

 Sista anmälningsdag 20 mars 2021

För kursledningen

Ola Bratt

Kursansvarig

Jon Kindblom

Kursansvarig

För SUF

För SFUO

Lotta Renström Koskela
Ordf

Camilla Thellenberg-Karlsson

Ordf

 

Arrangör
SUF och SFUO

i samverkan med Cancerakademi Norr

23:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer
genomförs med stöd från:

 

Skriv ut

Preliminärt program  

Torsdag 22 april
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.10 Welcome
13.10 – 13.30 Registerdata, RODRET Turls Gårdmark/
Tomas Jerlström
13.30 – 15.00 Upper tract urothelial carcinoma
  Diagnostic procedures and lymph node dissection for UTUC Fredrik Liedberg      
  Neoadjuvant or adjuvant chemotherapy for UTUC – what’s the evidence? Robert Jones
Discussion
15.00 – 15.30 Kaffe
15.30 – 18.00 Molekylär klassning och metastatisk sjukdom
  PURE01/ABACUS och pågående studier med checkpoint-inhibitorer vid MIBC Anders Ullén
  Molekylär klassning av urotelial cancer Mattias Höglund
  Analys av PDL1 status, uppdatering, fallgropar Claes Lind
  Bensträckare
  Behandling av M1 hos patienter som inte tål cisplatin Karin Holmsten
  Behandlings av M1, icke urotelial blåscancer. Regimer, evidens. Dimitrious Papantoniou
  Falldiskussioner
   
19.00 Middag

 

Fredag 23 april

08.00 – 09.30 Invasiv blåscancer – Moderator
Fredrik Liedberg
  Robotassisterad cystektomi: evidensläget Henrik Kjölhede
  FDG-PET-CT vid urotelial cancer (UTUC och blåscancer) – randomiserad och annan evidens Elin Trägårdh
  Lymfkörtelkirurgi vid urotelial cancer (blåsa) – randomiserad och annan evidens Henrik Kjölhede
  Uppföljning av föregående års diskussion om blåsbevarande RT Karin Söderkvist/
Ann-Sofie Fransson
09.30 – 10.00 Kaffe och Utcheckning
10.00 – 12.00 Icke muskelinvasiv blåscancer – Moderator
Mats Bläckberg
  T1-sjukdom (molekylära markörer och patologi, invasionsdjup mm) Tomas Thiel
  Hur monitorerar man urinkanalen hos patienter med Lynch syndrom idag och imorgon? Mef Nilbert
  Falldiskussioner Fredrik Liedberg
12.00 Lunch och hemresa

Arrangör
SUF och SFUO

i samverkan med Cancerakademi Norr

23:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer
genomförs med stöd från:

 

Skriv ut