22:a Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer – Tema prostatacancer

3500 kr

Artikelnr: 4159 Kategorier: ,

Description

Mötet är nu fullbokat och anmälan stängd!
Om du vill ställa dig på väntelista, vänligen kontakta monica.sandstrom@umu.se

 

 

 

Inbjudan till vetenskapligt möte

SUF och SFUO inbjuder till

22:a Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer – Tema prostatacancer

11 – 12 april 2019

 Rusthållargården, Arild

 

I syfte att utöka samarbetet mellan urologer/kirurger och onkologer i Sverige som arbetar med omhändertagande och behandling av patienter med urologiska tumörer inbjuds härmed till 22:a Svenska Uro-Onkologiska uppdateringen om urologisk cancer, år 2019 med fokus på: Prostatacancer. Övergripande tema blir att diskutera i relation nationella vårdprogram, EAU guidelines och kvalitetsregisterdata i relation till nya data.

Från och med 2015 tillämpas nya LIF-avtalet fullt ut, och den så kallade 50/50 regeln har försvunnit. Detta medför att vi tar ut en kursavgift om 3.500 kr exkl moms som tidigare, vi kommer däremot ej att ha möjlighet att subventionera deltagarnas resekostnader, utan var och en bokar och betalar sina resor själva. Faktura på kursavgift kommer att skickas ut i anslutning till kursen.

Syftet med konferensen är att urologer och onkologer skall ges tillfälle till en dialog och diskussion om olika aspekter på prostatacancer och dess behandling. Dessutom skapa en utökad dialog med uro-patologer och uro-radiologer. Vår avsikt är att ge översikter inom aktuella och kontroversiella områden.

Kursledningen eftersträvar en balans i fördelningen av platser för urologer/kirurger och onkologer samt om möjligt en någorlunda jämn geografisk fördelning.

Deltagarantal

På konferensen finns utrymme för ca 40 kursdeltagare från urologi/kirurgi samt onkologi. Vid ev platsbrist kan anmälningsdatum vara av betydelse.

 

Om ni har några frågor går det bra att kontakta Ola Bratt, e-mail: ola.bratt@vgregion.se eller Jon Kindblom, e-mail: jon.kindblom@vgregion.se

eller Monica Sandström, tel 090-785 28 55, 070-640 63 07, eller per e-mail monica.sandstrom@umu.se.

 

Sista anmälningsdag 15 mars 2019

 

För kursledningen

 

 

Ola Bratt

Kursansvarig

 

Jon Kindblom

Kursansvarig

 

För SUF

För SFUO

 

Lotta Renström Koskela
Ordf

Camilla Thellenberg-Karlsson

Ordf

 

Arrangör
SUF och SFUO
i samverkan med Cancerakademi Norr

22:a Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer
genomförs med stöd från:

Amgen, Bayer AB, Novartis AB samt Sanofi

 

 

Skriv ut

Preliminärt program

Torsdag 11 april

 

 

 

11.00

Välkomnande introduktion

Jon Kindblom /Ola Bratt

 

Diagnostik    

 

 

 • ·         Introduktion             

 

 

 • ·         Kompletterande blodprov: en översikt

 

 

 • ·         Diagnostik med MR före biopsier

 

 

 • ·         Diskussion

 

 

 • ·         Organiserad PSA-testning i Skåne

 

 

 • ·         G2-studien               

 

 

 • ·         STHLM3-MR

 

 

 • ·         Diskussion

 

12.30 – 13.30

Lunch

 

 

PSMA-PET

 

 

 • ·         Introduktion om lymfkörteldiagnostik

 

 

 • ·         PSMA-PET: Möjligheter och begränsningar

 

 

 • ·         Diskussion

 

 

Aktiv monitorering

 

 

 • ·         Introduktion

 

 

 • ·         PPC Tidig

 

 

 • ·         MR inför och under AM                 

 

 

 • ·         SPCG-17                            

 

 

 • ·         Diskussion

 

 

Kaffe – utställning

 

 

Kurativt syftande behandling

 

 

 • ·         Introduktion, SPCG-15

 

 

 • ·         Prostatektomiregistret: Redovisning av resultat

 

 

 • ·         Hypofraktionering

 

 

 • ·         Strålning eller op vid Gleasonsumma 9-10?

 

 

 • ·         Adjuvant bikalutamid vid post-op strålning

 

 

 • ·         Lokalrecidiv efter strålbehandling

 

 

 • ·         Diskussion

 

 

Falldiskussioner, PC M0

 

 

 

 

Fredag 12 april 

 

 

08.00

Metastaserad PC: Primär behandling

 

 

 • ·       Introduktion             

 

 

 • ·       Oligometastatisk PC

 

 

 • ·       Tidig abirateron eller tidig docetaxel?

 

 

 • ·       Diskussion

 

 

 • ·       Falldiskussioner

 

 

Kastrationsresistent PC

 

 

 • ·         Introduktion

 

 

 • ·         PPC: Redovisning av resultat

 

 

 • ·         CRPC M0

 

 

 • ·         Diskussion

 

 

Kaffe –utställning samt utcheckning

 

 

Kastrationsresistent PC

 

 

 • ·         Introduktion

 

 

 • ·         Radionukleider: Radium, lutetium, m fl

 

 

 • ·         I vilken ordning ska behandlingarna ges vid mCRPC?

 

 

 • ·         PARP-hämmare

 

 

 • ·         ProBio-studien

 

 

 • ·         Falldiskussioner     

 

12.00

Lunch och hemresa

 

 

Skriv ut