Efterutbildningskurs – The Big Five! 2018

Efterutbildningskurs - The Big Five 2018

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.