C-kurs i Palliativ medicin, Umeå 2019

C-kurs i pall med nr 2 (2018-2019)

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.