22:a Svenska Uro-onkologisk uppdateringen – Arild 11-12 april 2019

22:a Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer – Tema prostatacancer 2019

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.