ST-kurs – Grundläggande Cytostatikabehandling 2024

ST-kurs – Grundläggande Cytostatikabehandling 20 – 22 maj 2024

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.