ST-kurs – Nedre GI tumörer och CUP 2024

ST-kurs – Nedre GI tumörer och CUP 2024 – Lund

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.