ST-kurs – Primära intrakraniella tumörer med fokus på gliom och meningeom 2024

ST-kurs – Primära intrakraniella tumörer med fokus på gliom och meningeom 16 – 19 jan 2024

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.