ST-kurs i Bröstcancer – Utredning och behandling av bröstcancer 26 – 28 april 2021

ST-kurs i Bröstcancer – Utredning och behandling av bröstcancer 26 - 28 april 2021

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.