C-kurs i Palliativ Medicin – Umeå 4-8 febr 2019 – 3

C-kurs i pall med nr 2 (2018-2019) - 2

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.