5th Nordic Pathology Meeting – Sweden 2019

5th Nordic Pathology Meeting - Sweden 2019

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.