Array
(
  [_wpml_media_has_media] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_alp_processed] => Array
    (
      [0] => 1719343705
      [1] => 1719343705
    )

  [_sku] => Array
    (
      [0] => 9821
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 51
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => instock
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 8.7.0
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 7500
    )

  [_wpml_word_count] => Array
    (
      [0] => {"total":527,"to_translate":{"en":527}}
    )

  [_wcpa_product_meta] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [wcpa_product_meta_order] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [wcpa_exclude_global_forms] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [publiceringsdatum] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_publiceringsdatum] => Array
    (
      [0] => field_62435f74537d3
    )

  [kurs] => Array
    (
      [0] => Ja
    )

  [_kurs] => Array
    (
      [0] => field_5a8beba58cada
    )

  [program] => Array
    (
      [0] => 

Program

20 maj    
09.00 - 10.00 Kaffe   
10.00 - 10.30 Upprop och kursintroduktion Kursledning
10.30 - 10.55 Historik Mikael Johansson
11.00 - 12.00 Cytostatika – översikt Mikael Johansson
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 14.30 Cytostatika översikt (forts)  Mikael Johansson
14.30 - 15.00  Kaffe  
15.00 - 16.00 Praktisk dosering - Calvert, Dosreduktion Henrik Lindman
16.00 - 17.00 Doseringsövning - gruppvis Kursledning
19.00 Gemensam kursmiddag  
     
21 maj    
08.30 - 10.00
Biverkningar  Anastasios Sofiadis
10.00 - 10.15 Kaffe  
10.15 - 12.00 Biverkningar, forts Anastasios Sofiadis
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 14.00
Svåra situationer Gunnar Wagenius
14.00 - 14.30 Cytostatikaresistens Henrik Lindman
14.30 - 15.00 Kaffe  
15.00 – 17.00
Arbete med patientfall Kursledning
18.30 Gemensam kursmiddag  
     
22 maj    
08.30 - 09.30
Cytostatika i kombination med andra behandlingar Mikael Johansson, Gunnar Wagenius
09.30 - 10.00 Cytostatikasäkerhet Anette Karevaara
10.00 - 10.15 Kaffe  
10.15 – 11.15
Hemuppgift cytostatikarutiner  
11.15 - 12.00 Hälsoekonomi Henrik Lindman
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 – 14.15
Diskussion av patientfall Kursledning
14.15 – 15.00

Kursutvärdering, skriftlig och muntlig - avslut

Kaffe under detta pass

Kursledning
) [_program] => Array ( [0] => field_5a781924d67c4 ) [kursplats] => Array ( [0] => Lejondals slott, Bro ) [_kursplats] => Array ( [0] => field_5a7831507d74a ) [kursdatum] => Array ( [0] => 20 - 22 maj ) [_kursdatum] => Array ( [0] => field_5a783115e66c3 ) [organiserat_ar] => Array ( [0] => 2024 ) [_organiserat_ar] => Array ( [0] => field_5a7831887d74b ) [anmalningsformular] => Array ( [0] => Nej ) [_anmalningsformular] => Array ( [0] => field_5ab9dc1d262a6 ) [abstract] => Array ( [0] => Nej ) [_abstract] => Array ( [0] => field_5ad44ebd22055 ) [text] => Array ( [0] => ) [_text] => Array ( [0] => field_5bb9d5cbd684d ) [adress_faktura] => Array ( [0] => 1 ) [_adress_faktura] => Array ( [0] => field_5a818a937d708 ) [adress_arbete] => Array ( [0] => 1 ) [_adress_arbete] => Array ( [0] => field_5a818a797d707 ) [adress_arbete_valfri] => Array ( [0] => 0 ) [_adress_arbete_valfri] => Array ( [0] => field_5b86777de72d5 ) [adress_bostad] => Array ( [0] => 0 ) [_adress_bostad] => Array ( [0] => field_5a818aa87d709 ) [text_2] => Array ( [0] => --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ) [_text_2] => Array ( [0] => field_5bb9d6a328d3d ) [utvardering] => Array ( [0] => allman ) [_utvardering] => Array ( [0] => field_5a9d3e4f54f75 ) [utvarderingslank_allman] => Array ( [0] => ) [_utvarderingslank_allman] => Array ( [0] => field_5ab9e0bdb471e ) [kongressflyg] => Array ( [0] => Nej ) [_kongressflyg] => Array ( [0] => field_5ac5c285ca9c8 ) [visa_falt_for_boende] => Array ( [0] => Nej ) [_visa_falt_for_boende] => Array ( [0] => field_63d19a12d02e8 ) [visa_arbetar_som_falt] => Array ( [0] => Ja ) [_visa_arbetar_som_falt] => Array ( [0] => field_5bd97b4e35b91 ) [vad_arbetar_du_som] => Array ( [0] => Ja ) [_vad_arbetar_du_som] => Array ( [0] => field_5bd97b8e35b92 ) [workshop] => Array ( [0] => Nej ) [_workshop] => Array ( [0] => field_5cadc365e40a0 ) [patient] => Array ( [0] => Nej ) [_patient] => Array ( [0] => field_5d107b85c3270 ) [motesform] => Array ( [0] => Fysiskt ) [_motesform] => Array ( [0] => field_61556b7de1a56 ) [motesformtext] => Array ( [0] => ) [_motesformtext] => Array ( [0] => field_61556bb8e1a57 ) [_kad_post_sidebar] => Array ( [0] => default ) [_kad_sidebar_choice] => Array ( [0] => default ) [_wcml_custom_prices_status] => Array ( [0] => 0 ) [_wp_old_date] => Array ( [0] => 2023-09-24 ) [_edit_lock] => Array ( [0] => 1715688125:12 ) [_edit_last] => Array ( [0] => 12 ) [st_lakare] => Array ( [0] => Ja ) [_st_lakare] => Array ( [0] => field_64f767da7f474 ) [_sale_price] => Array ( [0] => ) [_regular_price] => Array ( [0] => 7500 ) [_max_variation_price] => Array ( [0] => ) [_max_variation_regular_price] => Array ( [0] => ) [_max_variation_sale_price] => Array ( [0] => ) [_min_variation_price] => Array ( [0] => ) [_min_variation_regular_price] => Array ( [0] => ) [_min_variation_sale_price] => Array ( [0] => ) [_wc_rating_count] => Array ( [0] => ) )