ST-läkarkurs i Uro-onkologi – 2024

ST-läkarkurs i Uro-onkologi – 2024

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.