Svenska specialistkursen i palliativ medicin – C-kurs i Palliativ Medicin omgång 4 (2022-2023)

8200 kr

Artikelnr: 8807 Kategorier: ,

Description

C-kurs i Palliativ Medicin omgång 4 (2022-2023)

 

Modul 2: Umeå (Umeå Folkets Hus), 6-10 februari 2023 

Den Svenska specialistkursen i palliativ medicin består av fyra delkurser, moduler, som tillsammans motsvarar kraven på kurs under c-målen i Socialstyrelsens målbeskrivning för palliativ medicin. Den fjärde omgången startar oktober 2022 och ges under ett år (2022-2023), d v s den fjärde modulen går oktober 2023.

Kursen är inte statligt finansierad utan bygger på deltagaravgifter. Vi har nu gett tre omgångar av kursen och den senaste avslutades hösten 2021. Intresset för att gå kursen har varit stort.

    • Kursen rymmer max 36 deltagare. Modul 3 ges för max 12 personer vid tre tillfällen. Välj nedan om du vill söka till hela kursen eller endast enstaka moduler. 
    • För de som önskar gå enstaka modul(er) finns 10 reserverade platser på respektive modul 1, 2 och 4. Det kan till exempel vara deltagare som redan klarat av någon eller flera moduler under tidigare kursomgång eller gått andra kurser.

    Varje modul innehåller ett examinationsmoment.

    För ytterligare praktisk information gällande kurserna, kontakta kursadministratör Helena Kraft på Stockholms sjukhem: helena.kraft@stockholmssjukhem.se

Plan för fjärde omgången av Svenska specialistkursen i palliativ medicin 2022-2023:

Modul 1: Stockholm (Stockholms Sjukhem): digitalt 24-26 oktober 2022 och på plats 8-9 december 2022 vilket ger totalt 5 kursdagar.

Delmål: c1, c3-c5

Ansvariga: Staffan LundströmPer Fürst


Modul 2: Umeå (Umeå Folkets Hus), 6-10 februari 2023 

Delmål: c2, c4, c5, c6, c 12

Ansvarig: Bertil Axelsson

För ytterligare praktisk information gällande kursn, kontakta Monica Sandström, Cancerakademin, email monica.sandstrom@umu.se  

Modul 3:Lund, ges tre gånger, 14-17/3 (Stockholm), 9-12/5 (Lund), och 14-17/11 (Lund) 2023. 

Delmål: c7, c9

Ansvarig: Anders Danielsson.

Modul 4:Linköping, 2-5 oktober 2023

Delmål: c3, c5, c6, c8, c10, c11, c13

Ansvariga: Åsa Dahlström JohanssonMarit Karlsson.

Kurskostnad: Kostnaden kommer variera mellan kursorterna, men uppskattas för en fyradagarskurs till cirka 7 500 kr exkl. moms per deltagare. Modul 3 är dock dyrare pga att man hyr in professionella skådespelare till de svåra samtalen (kostar ca 12 500 kr exkl. moms). I kursavgifterna inkluderas fika, lunch, en kursmiddag och tillgång till kursdokumentation. Fakturering sker från respektive modul.

Dessutom tillkommer en anmälningsavgift på 1000 kr som tas ut vid ett tillfälle, även om man går flera moduler. Avbokningsregler varierar mellan moduler, kontakta centrala kursadministratören. Central kursadministratör är Helena Kraft, helena.kraft@stockholmssjukhem.se.

Skriv ut

Program

Tidpunkt: 6-10 februari, 2022
Plats: Folkets Hus, Umeå
Kursansvarig: Bertil Axelsson
Kursadministration: Monica Sandström, Cancerakademin, Umeå

Måndag 6 februari    
08.30 – 10.00 Välkommen - Introduktion Bertil  Axelsson
10.10 – 12.00

Cancersjukdomar - biologi, patofysiologi

Stefan Bergström
12.00 - 13.00

Lunch

 
13.00 - 14.35

Cancersjukdomar - terapier och förlopp

Stefan Bergström
14.35 - 14.55

Kaffe

 
14.55 - 16.30

 Onkologiska falldiskussioner

 
 

 

 
Tisdag 7 februari

 

 
08.15 - 09.50

Onkologisk palliation

Samuel Kvarnbrink
09.50 - 10.10

Kaffe

 
10.10 – 12.00

Mer diskussion om palliativa onkologiska fall

 
12.00 - 13.00

Lunch

 
13.00 - 14.35

Hjärtsvikt - biologi, patofysiologi, terapier och förlopp

Krister Lindmark/Henrik Ångström

14.35 - 14.55

Kaffe

 

14.55 - 16.30

Hjärtsvikt forts  till 15.25 + Falldiskussioner om hjärtsvikt

 

19.00

Gemensam kursmiddag

 

 

 

 

Onsdag 8 februari

 

 

08.15 - 09.50

 

KOL/lungfibros

9.20 - Leversvikt

Sofia Kemi/Henrik Ångström

Ann-Sofie Rehnberg

09.50 - 10.10

Kaffe

 

10.10 – 12.00

10.45 - Kirurgisk palliation

Bertil Axelsson

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 14.35

ALS, njursvikt

Johan Johansson

14.35 - 14.55

Kaffe

 

14.55 - 16.30

 

Falldiskussioner icke-maligna sjukdomar

 

 

 

 

Torsdag 9 februari

 

 

08.15 - 09.50

Medicinsk brytpunktsbedömning/behandlingsstrategi

Bertil Axelsson

09.50 - 10.10

Kaffe

 

10.10 – 12.00

10.45  - Demens

Johannes Norberg

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 14.35

Mat och näring i palliativ vård

Charlotta Svalander

14.35 - 14.55

Kaffe

 

14.55 - 16.30

EXAMINATION

 

 

 

 

Fredag 10 februari

 

 

08.15 - 09.50

 

Hur beräkna behovet av palliativ vård? -
Gruppövning

Bertil Axelsson

 

09.50 - 10.10

Kaffe

 

10.10 – 12.00

 

Palliativ forskning - Kvalitetsregister

 

Bertil Axelsson/Lisa Martinsson 

 

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 14.25

Vetenskapliga projekt - Fråga – metod

 

14.45

Utvärdering/avslutning (avslut senast k 14.45)

 

14.45

Kaffe för de som hinner

 

Skriv ut