Svenska specialistkursen i palliativ medicin 2023-2024

8000 kr

Artikelnr: 9710 Kategorier: ,

Description

Svenska specialistkursen i palliativ medicin 2023-2024

Den Svenska specialistkursen i palliativ medicin består av fyra delkurser, moduler, som tillsammans motsvarar kraven på kurs under c-målen i Socialstyrelsens målbeskrivning för palliativ medicin. Den fjärde omgången startar oktober 2023 och ges under ett år (2023-2024), d v s den fjärde modulen går september/oktober 2024.

Kursen är inte statligt finansierad utan bygger på deltagaravgifter. Vi är nu inne på fjärde omgången av kursen som avslutas hösten 2023. Intresset för att gå kursen har varit och är fortsatt stort.

Kursen rymmer max 36 deltagare. Modul 3 ges för max 12 personer vid tre tillfällen. Välj nedan om du vill söka till hela kursen eller endast enstaka moduler.

Plan för femte omgången av Svenska specialistkursen i palliativ medicin 2023-2024:

Modul 1: Stockholm (Stockholms Sjukhem): 16-20/10 2023

Delmål: b5, c1, c3-c5

Ansvariga: Staffan LundströmPer Fürst

 

Modul 2: Umeå (Umeå Folkets Hus),  5 – 9 februari 2024
Delmål: b4, c2,c4-6, c 13

Ansvarig: Bertil Axelsson

 

Modul 3: Lund, ges tre gånger, Stockholm (Stockholms Sjukhem) mars 2024, Lund maj 2024 och november 2024. Exakta datum publiceras senare.

Delmål: b5, c7, c9

Ansvarig: Anders Danielsson.

Modul 4: Göteborg, 30/9-3/10 2024

Delmål: b5, c3, c5, c6, c8, c10, c11, c13

Ansvariga: Åsa Dahlström JohanssonMarit Karlsson.

Skriv ut

Program

Tidpunkt: 5-9 februari, 2024
Plats: Folkets Hus, Umeå
Kursansvarig: Bertil Axelsson
Kursadministration: Monica Sandström, Cancerakademin, Umeå

Måndag 5 februari    
08.15 – 09.50 Välkommen - Introduktion Bertil  Axelsson
09.50 – 10.10

Kaffe

 
10.10 – 12.00

Cancersjukdomar - biologi, patofysiologi

Stefan Bergström
12.00 - 13.00

Lunch

 
13.00 - 14.35

Cancersjukdomar - terapier och förlopp

Stefan Bergström
14.35 - 14.55

Kaffe

 
14.55 - 16.30

 Onkologiska falldiskussioner

 
 

 

 
Tisdag 6 februari

 

 
08.15 - 09.50

Onkologisk palliation

Samuel Kvarnbrink
09.50 - 10.10

Kaffe

 
10.10 – 12.00

Mer diskussion om palliativa onkologiska fall

 
12.00 - 13.00

Lunch

 
13.00 - 14.35

KOL/lungfibros

14.05 - Leversvikt

Sofia Kemi/Henrik Ångström

Ann-Sofie Rehnberg

14.35 - 14.55

Kaffe

 

14.55 - 16.30

Leversvikt fortsättning

15.30 Kirurgisk palliation

Ann-Sofie Rehnberg
Bertil Axelsson
19.00 -

Gemensam kursmiddag

 

 

 

 

Onsdag 7 februari

 

 

08.15 - 09.50

Hjärtsvikt - biologi, patofysiologi, terapier och förlopp

Krister Lindmark (via zoom)

09.50 - 10.10

Kaffe

 

10.10 – 12.00

Hjärtsvikt (till 10.50 - H Ångström)
Falldiskussioner hjärtsvikt

Henrik Ångström

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 14.35

ALS, njursvikt

Johan Johansson

14.35 - 14.55

Kaffe

 

14.55 - 16.30

 

Falldiskussioner icke-maligna sjukdomar

 

 

 

 

Torsdag 8 februari

 

 

08.15 - 09.50

Medicinsk brytpunktsbedömning/behandlingsstrategi

Bertil Axelsson

09.50 - 10.10

Kaffe

 

10.10 – 12.00

10.45  - Demens

Johannes Norberg

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 14.35

Mat och näring i palliativ vård

Charlotta Svalander

14.35 - 14.55

Kaffe

 

14.55 - 16.30

EXAMINATION

 

 

 

 

Fredag 9 februari

 

 

08.15 - 09.50

 

Hur beräkna behovet av palliativ vård? -
Gruppövning

Bertil Axelsson

 

09.50 - 10.10

Kaffe

 

10.10 – 12.00

 

Palliativ forskning - Kvalitetsregister

 

Bertil Axelsson/Lisa Martinsson 

 

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 14.45

 

Examensgenomgång 50` + flöde

Utvärdering/avslutning (avslut senast k 14.45)

 

Skriv ut