Svenska Lungcancermötet – 2024

3500 kr

Artikelnr: 10533 Kategorier: ,

Description

Mötet är fullbokat och anmälan är stängd!
Om du vill ställa dig på väntelista skicka ett e-mail till monica.sandstrom@umu.se

 

 

Inbjudan till

Svenska Lungcancermötet

16 – 17 maj 2024

Marstrand

 

Vi bjuder in till det 30:e Svenska Lungcancermötet som hålls på Marstrands Havshotell.

Programmet kommer bland annat att handla om neoadjuvant behandling, robotkirurgi, cancerrehabilitering och aktuella studier. Presentation av avhandlingar och utdelning av stipendium. Vi kommer även i år att anordna en postervandring med pris till bästa poster. Är ni intresserade att delta så kan ni skicka in abstrakt. Detaljer kommer med inbjudan

I anmälningsavgiften ingår samtliga måltider samt övernattning för de som deltar hela mötet.
Möjlighet till deltagande enbart dagtid till reducerad kostnad.

Deltagaravgift
Deltagaravgiften inkluderar samtliga måltider, inkl konferensmiddag samt en övernattning (ankomst den 16 maj och avresa den 17 maj) – kostnad 3,500 kr ex moms.         

Faktura på deltagaravgiften kommer från Cancerakademin.
Ange fullständig faktureringsadress.
Glöm inte att ange referensnummer/kostnadsställe.

Sista anmälningsdag är 20 mars 2024 – OBS! Om mötet är fullbokat innan detta datum så stängs anmälan tidigare!

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA IN MÖTESABSTRACT (For instructions in English, see below!)

Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) uppmuntrar inlämning av abstract rörande alla kategorier av lungcancerforskning (klinisk, preklinisk, translationell, kvalitativ, omvårdnadsforskning, registerbaserad forskning etc.) men även beskrivningar av genomfört eller pågående utvecklings- eller kvalitetsarbete inom området lungcancer.

Skicka in ditt abstract till SLUSG via e-post: monica.sandstrom@umu.se

Sista datum för att skicka in abstract är den 1 april 2024.

Språk
Abstracts kan lämnas in på engelska eller svenska.

Ordbegränsning
Inskickat abstract ska innehålla max 2 000 tecken (exklusive mellanslag). Teckenbegränsningen inkluderar inte författarnas namn och affiliering eller referenser.

Struktur

Sammanfattningen ska innehålla följande:

 • En titel som återspeglar innehållet i abstraktet
 • Alla författares namn och affiliering, med namnet på den presenterande författaren antingen understruket eller i fetstil
 • E-postadress till den författare som ska presentera postern
 • En kortfattad inledande bakgrund som inkluderar varför studien/projektet startats
 • En kort beskrivning av de metoder som används
 • En sammanfattning av resultaten
 • En redogörelse för de viktigaste slutsatserna
 • En kort reflektion kring klinisk betydelse och framtidsperspektiv
 • Referenser (om tillämpligt)
 • Finansiering (om tillämpligt)
 • Upplysningar om eventuella “disclosures”, exempelvis koppling till industri (om tillämpligt)

 

Posterpresentation
Instruktioner för postertillverkning kommer att skickas ut i samband med ett meddelande om att abstractet har godkänts. Under mötet kommer ett pris att delas ut till den deltagare som presenterar den bästa postern!

 

ABSTRACT INSTRUCTIONS

The Swedish Lung Cancer Study Group (SLUSG) encourages the submission of abstracts concerning all categories of lung cancer research (clinical, pre-clinical, translational, qualitative, register-based, etc.) but also descriptions of completed or ongoing development or quality assurance projects within the field of lung cancer.

Submit your abstract to SLUSG via e-mail: monica.sandstrom@umu.se

The abstract submission deadline is April 1 – 2024.

Language
Abstracts can be submitted in English or Swedish.

Word limit
The character limit set for all abstract categories is 2 000 characters (excluding spaces). The character limit does not include the author names and affiliations or the references.

Structure
The abstract should include the following:

 • A title that reflect the content of the abstract
 • Names and affiliations of all authors, with the name of the presenting author either underlined or in bold
 • E-mail address of the presenting author
 • An introductory brief background indicating the rationale of the study
 • A brief description of methodological procedures
 • A summary of the results
 • A statement of the main conclusions
 • A brief reflection on clinical significance and future perspectives
 • References (if applicable)
 • Funding (if applicable)
 • Disclosures (if applicable)

Poster presentation
Instructions for the making of posters will be sent to the presenting author in connection with a notification that the abstract has been accepted. During the meeting, a prize will be awarded to the presenter of the best poster!


Kontaktpersoner:
 För frågor gällande mötet vänligen kontakta Bengt Sjöberg, SLUSG – bengt.sjoberg@slusg.org

Om du har frågor kring din anmälan eller fakturafrågor – kontakta Monica Sandström –  Cancerakademin  monica.sandstrom@umu.se

Varmt välkomna!

Kristina Lamberg & Bengt Sjöberg

Mötet genomförs med stöd från läkemedelsindustrin och arrangeras av Svenska planeringsgruppen för lungcancer och Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse i samarbete med Cancerakademin.

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut

Program

Torsdag 16 maj

 

 

09.00 – 10.00

Samling och kaffe

 

10.00 – 10.45

Lungcancerregistret - rapport

Gunnar Wagenius

10.45 – 11.15

Lungkirurgi vid tidigt stadium. Lungparenkymsparande kirurgi

Mamdoh Al-Ameri

11.15 – 11.45

Stereotaxi – när och hur?

Jens Engleson

11. 45 - 12.45

Lunch

 

12.45 – 14.00

 

Neoadjuvant behandling vid tidiga stadier

 

Andreas Hallqvist/Per Landelius/
Jesper Andreasson/Tomas Hansen/Kristina Lamberg

14.00 – 14.45

Nyheter i vårdprogrammet

Mikael Johansson/Maya Landenhed Smith

14.45 – 15.15

Kaffe - Utställning

 

15.15 - 16.00

Robotkirurgi

Maya Landenhed Smith/Andreas Westerlind

16.00 - 17.00

Postervandring

Maria Planck/Magnus Kentson

19.00 - 

Middag

 

 

 

 

Fredag 17 maj

 

 

08.30 – 09.15

Rehabilitering

Ylva Hellstadius

09.15 – 09.45

Lungcancerföreningen

Lotta Humble

09.45 – 10.15

Kaffe - Utställning

 

10.15 – 10.45

Pågående studier

Simon Ekman/Eris Andromeda Mars

10.45 – 12.00 

 

 

Lungcancerfonden
Posterpriser
Svenska lungcancerpriset
Hedersföreläsning

Gunnar Wagenius

 

 

12.00

Lunch - Hemfärd

 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut